Sport

Ludowy Klub Sportowy "Dąb"

ZARZĄD:
Prezes: Sołowiej Mieczysław
Vice prezes: Dzienisik Mirosław
Skarbnik: Ciura Marek
Sekretarz: Kulmacz Marek
Członkowie: Tokajuk Mirosław

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Jarmoszko Andrzej
Zastępca: Sztukowski Tomasz
Członek: Michałowski Romuald

16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. Solidarności 1,
tel.(+48 85)712 11 00 w.24

Barwami klubu sportowego LKS "Dąb" są kolory żółty i zielony.
W klubie działają następujące sekcje:

  Strona internetowa Klubu www.lksdabdabrowa.pun.pl

  Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej  "SL SALOS"

  16-200 Dąbrowa Białostocka Różanystok 16,      
  tel.(+4885)7128 008

  Zarząd Stowarzyszenia: Prezes: Andrzej Szestowicki,          
  tel.(+4885)7121 343 
  Skarbnik: Danuta Sitnik

  Salezjańska Organizacja Sportowa "SL Salos" powstała w 1995 roku. Podstawowym jej celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży oparte o system prewencyjny św. Jana Bosko, który cechują trzy zasady: wiara, miłość, rozum. Dlatego Salezjańska Organizacja Sportowa "SL Salos" pragnie wychowywać młodzież poprzez sport oraz poprzez szeroko pojętą pomoc i opiekę w procesie wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży, realizowaną między innymi dzięki tworzeniu  wspólnoty parafialnej jako systemu społeczno- wychowawczego oraz integrację i wzajemne wzmacnianie się w grupie środowiskowej. Te działania kierowane są głównie do dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i nieudolnych wychowawczo. Zajęcia w Salezjańskiej Organizacji Sportowej koncentrują się w dwóch głównych płaszczyznach:

  • bloku sportowym obejmującym:

  *zajęcia sportowe dziewcząt i chłopców do 16 roku
  *zajęcia sportowe dziewcząt i chłopców powyżej 16 rok życia,
  *ćwiczenia siłowe,

  • bloku kulturalno - sportowym obejmującym:

   *imprezy i spotkania sportowe takie jak: Familiada Różanostocka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Kustosza Sanktuarium NMP w Różanymstoku, turnieje piłki nożnej, spotkania Bożonarodzeniowe i Wielkanocne.