Gospodarka odpadami w gminie
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2018 rok

24.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2018 rokSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

24.04.2018

Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rokZawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2017 rok

27.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2017 rokSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

11.04.2018

Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/177/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia 2014 r. Treść uchwały znajduje się tutaj. Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 8093 0000 0039 2134 2000 0010. W tytule należy wpisać adres nieruchomości z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami”.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:
- Wykaz rejonów
- Rejon 1, - Rejon 2, - Rejon 3, - Rejon 4, - Rejon 5, - Rejon 6, - Rejon 7, - Rejon 8, - Rejon 9, - Rejon 10, - Rejon 11, - Rejon 12, - Rejon 13, - Rejon 14

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2015 rok

Ulotka do właścicieli nieruchomości

ABC segregacji odpadów, czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien:


Ulotka do mieszkamieszkańców bloków

Wzór deklaracji(DOC)
Wzór deklaracji(PDF)

1.Uchwały:
Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości niekłych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XXIV/143/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/144/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prze właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.