Projekt pn. "Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym"