Okresowe oceny jakości wody wydane prezez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce