Ważne wiadomości

Nowe ogłoszenie

10.08.2020

UWAGA!!!

W Kamiennej Starej w obrębie prywatnych stawów został zlokalizowany rasowy czarno-biały gołąb hodowlany, posiadający dwie obrączki: granatowo fioletową oraz srebrną, prawdopodobnie z imieniem. Ww. teren stawów jest terenem zamkniętym. Właściciela gołębia prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pod nr tel.: 85 712 11 00, wew. 123. Ze względu na wartość ekonomiczną oraz sentymentalną zwierzęcia w celu identyfikacji, właściciel zostanie poproszony o podanie imienia gołębia znajdującego się na srebrnej obrączce. Następnie zostaną przekazane dane kontaktowe do osób, u których ww. gołąb przebywa.


Regionalna Wystawa Koni oraz IX Jarmark Dąbrowski

10.08.2020
Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

Transmisja z XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-Xrup4sJQ8w&feature=emb_title


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Odbiór robót związanych modernizacją rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Szuszalewo

12.08.2020

Dnia 12 sierpnia 2020 roku dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 310 położonej w obrębie Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie”.

W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 1100 mb. W zakresie prac zrealizowane zostało: wznowienie punktów geodezyjnych, wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie warstwy jezdnej o grubości 15 cm z kruszywa naturalnego, oczyszczenie przepustu zjazdowego oraz karczowanie zakrzaczeń z oczyszczeniem terenu.

Wartość zadania wyniosła 96 450,45 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 45/100 ).

Przedsięwzięcie w 50% dofinansowane jest z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonawcą zadania była firma P.U.H. DROGMET Tomasz Wnukowski z Lipska.


Gminne Spotkanie z Mundurem

10.08.2020

Nowe ogłoszenie

10.08.2020

UWAGA!!!

W Kamiennej Starej w obrębie prywatnych stawów został zlokalizowany rasowy czarno-biały gołąb hodowlany, posiadający dwie obrączki: granatowo fioletową oraz srebrną, prawdopodobnie z imieniem. Ww. teren stawów jest terenem zamkniętym. Właściciela gołębia prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pod nr tel.: 85 712 11 00, wew. 123. Ze względu na wartość ekonomiczną oraz sentymentalną zwierzęcia w celu identyfikacji, właściciel zostanie poproszony o podanie imienia gołębia znajdującego się na srebrnej obrączce. Następnie zostaną przekazane dane kontaktowe do osób, u których ww. gołąb przebywa.


Regionalna Wystawa Koni oraz IX Jarmark Dąbrowski

10.08.2020

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Szuszalewo

04.08.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 310 położonej w obrębie Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie”. Wykonawcą zadania jest firma P.U.H. DROGMET Tomasz Wnukowski z Lipska.
W zakresie prac wykonane zostanie: wznowienie punktów geodezyjnych, wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie warstwy jezdnej o grubości 15 cm z kruszywa natułanego, oczyszczenie przepustu zjazdowego oraz karczowanie zakrzaczeń z oczyszczeniem terenu. Długość remontowanego odcinka wynosi 1100 mb. Łączna wartość zamówienia wynosi 96 450,45 zł.

Nowe ogłoszenie

03.08.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu pisemnym na "sprzedaż drzew na pniu”.Włączenie syren alarmowych

29.07.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania
i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.