Ważne wiadomości

INFORMACJA MOPS

20.10.2020

UWAGA SENIORZY!

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż osoby starsze i samotne potrzebujące wsparcia i pomocy w formie zrobienia niezbędnych zakupów produktów spożywczych, higienicznych, wykupienia leków mogą się skontaktować telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 85 7 121 246


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.10.2020

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 20 października 2020 r. czynna w godzinach 8:00-13:00.


INFORMACJA

19.10.2020

W związku z wprowadzeniem od 17 października strefy czerwonej w powiecie sokólskim oraz wprowadzonymi ograniczeniami zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o odwołaniu zaplanowanego na dzień 20.10.2020 r. spotkania z pracownikiem PSG z Białegostoku dotyczącego warunków przyłączenia się do gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami PSG pod następującymi numerami telefonów: 85 6645925, 85 6756824, 85 6645967.Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.10.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 8 października 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

Kasa Urzędu od 8 października 2020 r. nieczynna do odwołania

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Transmisja XIX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

30.09.2020

Transmisja z XIX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=N23Yesg4fVs&fbclid=IwAR26_m77VFjyBiN5wHNkCDKjCKcE6q7SnIY1QrKgi6E-trkrY3irddtplRc


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Prezentacja PSG dot. zaawansowania prac nad gazyfikacją Dąbrowy Biał. oraz zasad przyłączania odbiorców do sieci gazowej - aktualizacja z dnia 30.09.2020 r.

25.09.2020
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego dot. Powszechnego Spisu Rolnego

03.09.2020

Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

INFORMACJA MOPS

20.10.2020

UWAGA SENIORZY!

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż osoby starsze i samotne potrzebujące wsparcia i pomocy w formie zrobienia niezbędnych zakupów produktów spożywczych, higienicznych, wykupienia leków mogą się skontaktować telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 85 7 121 246
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.10.2020

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 20 października 2020 r. czynna w godzinach 8:00-13:00.


INFORMACJA

19.10.2020

W związku z wprowadzeniem od 17 października strefy czerwonej w powiecie sokólskim oraz wprowadzonymi ograniczeniami zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o odwołaniu zaplanowanego na dzień 20.10.2020 r. spotkania z pracownikiem PSG z Białegostoku dotyczącego warunków przyłączenia się do gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami PSG pod następującymi numerami telefonów: 85 6645925, 85 6756824, 85 6645967.Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2020
Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2020
Przebudowa drogi w miejscowości Stock

12.10.2020

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi – działka Nr 176/1 w miejscowości Stock". Wykonawcą jest Firma BRUKPOL Usługi Budowlano – Drogowe Szymczyk Krzysztof. Za wykonanie zadania w wyniku przetargu ustalone zostało wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 180 852,44 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 505,0 m. o szerokości 5,00 m. wraz z robotami przygotowawczymi.


Dezynfekcja pomieszczeń urzędu

12.10.2020

W piątek 9 października dzięki pomocy strażaków z OSP przeprowadzono dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu.Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.10.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 8 października 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

Kasa Urzędu od 8 października 2020 r. nieczynna do odwołania

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.