Najnowsze wiadomości

Życzenia z okazji dnia Babci i Dziadka

21.01.2021
Informacja o transporcie w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19

19.01.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że zapewni transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jeżeli jesteś mieszkańcem z terenu gminy Dąbrowa Białostocka i jesteś osobą:
- posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
- masz umówiony termin szczepienia;

możesz skorzystać z bezpłatnego transportu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.

Placówki wykonujące szczepienia w Dąbrowie Białostockiej:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Hugona Kołłątaja 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Gabinet zabiegowo-szczepienny
3-go Maja 1C
16-200 Dąbrowa Białostocka

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Marii Skłodowskiej - Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka

obraz
Nowe ogłoszenie

15.01.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

14.01.2021

14 stycznia 2021 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w celu dokonania zmian w budżecie gminy związanych ze złożeniem wniosków do LGD Fundusz Biebrzański na wykonanie rewitalizacji terenu bazaru miejskiego przy ul. 11 Listopada oraz modernizację trybun na Stadionie Miejskim.

Nowe ogłoszenie

14.01.2021

Urząd Miejski przypomina, że do dnia 31 stycznia 2021r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych uzyskanej w 2020 roku oraz dokonać wpłaty I raty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 8093 0000 0039 2134 2000 0010 ze wskazaniem, iż wpłata dotyczy korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (I rata lub za 2021 rok).

Informacje w w/w sprawie mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu : 85 7121100 wewn. 129.

Wzór oświadczenia do pobrania:
- Oświadczenie


Transmisja XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna

14.01.2021

Transmisja XXIII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Ib6FmK3bUjc&feature=emb_titleInformacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

12.01.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczanej na dzień 14 stycznia 2021 r.


Przebudowa dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockie.

12.01.2021

W dniu 11 stycznia 2021 r. w Warszawie w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie z Panem Dyrektorem Wojciechem Zabłockim, na którym udział wzięli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski oraz Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Łukasz Owsiejko.
Podczas spotkania na ręce dyrektora złożony został list intencyjny w zakresie przebudowy dworca kolejowego położonego przy ul. Dworcowej w Dąbrowie Białostockie.
List poparły Gmina Suchowola, Gmina Lipsk, Gmina Nowy Dwór oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki warz z Zarządem Województwa Podlaskiego.
Z przeprowadzonych rozmów i wstępnych ustaleń przewidziano możliwość realizacji zadania do końca 2023 roku.
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Orszak Trzech Króli w Dąbrowie Białostockiej

08.01.2021

6 stycznia 2021 roku po raz czwarty ulicami naszego miasta przemaszerował Orszak Trzech Króli. W tym roku uroczystość miała innych charakter, niż w latach ubiegłych. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele pw. św. Stanisława B.M. Na uczestników mszy świętej czekały pamiątkowe korony oraz śpiewniki. Następnie trzej królowie – Kacper, Melchior i Baltazar wyruszyli, by przemierzyć ulice miasta na pamiątkę drogi Mędrców do Bożego Dziecięcia. Na trasie pokonywanej, umieszczone zostały tablice ze zdjęciami i informacjami o Orszakach z poprzednich lat.
Trzej królowie to przedstawiciele trzech kontynentów i trzech pokoleń. Grupie europejskiej symbolizującej seniorów przewodził Stanisław Danilewicz - Przewodniczący Rady Seniorów. Orszak azjatycki symbolizujący rodziców wiódł Adam Wojteczko - Przewodniczący Rady Miejskiej. Orszakiem afrykańskim, który symbolizował młodzież przewodził Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Tegoroczne hasło Orszaku brzmiało: „Jezusa odnajdujemy w tych najmniejszych, w ubogich i chorych”.
Na zakończenie Orszaku wszystkim zebranym i zaangażowanym w przedsięwzięcie podziękował Burmistrz Artur Gajlewicz, jednocześnie zapraszając na koncert kolęd przygotowany przez dzieci z koła muzycznego M-GOK i zespół Solatium.[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Montaż koszy w Różanymstoku

08.01.2021

Na terenie Różanegostoku ustawione zostały kosze na śmieci w ilości 6 szt.
Zadanie o wartości 2 029,50 zł. zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu w ramach przeciwdziałania COVID-19.
Kosze zostały ustawione przez pracowników zatrudnianych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

Życzenia Świąteczne Braciom i Siostrom wyznania Prawosławnego

05.01.2021
Zakończenie zadania: „ Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej”

31.12.2020

Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi w ulicy Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej”.

W zakresie prac wykonane zostało:
a) budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,23kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi (linia zasilana z istniejącej linii napowietrznej AsXSnn 2x25mm2 na ul. 11 Listopada):
- montaż słupów z żerdzi wirowanych 10,5m z oprawami LED 75W na wysięgnikach-6 szt.
- budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm2 oświetlenia ulicznego- ok. 206 m
- wykonanie uziemień
- badania i pomiary
b) budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego (chodnika) wraz z słupami oświetleniowymi:
- budowa kablowej linii YAKXS 4x25mm2 oświetlenia ulicznego- ok. 405m
- posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe- 15 szt.
- montaż słupów oświetleniowych ocynkowanych stalowych o wysokości 5m wraz z oprawą LED 21,5W- 15 szt.
- ułożenie bednarki i wykonanie uziemień
- badania i pomiary

Wartość zadania wyniosła: 89 000,00 zł /Słownie: Osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, 00/100 zł/
Wykonawcą zadania było: Przedsiębiorstwo DĄBNICA Spółka z o.o., ul. 3 Maja 68, 16-200 Dąbrowa Białostocka.Uroczyste przekazanie Alkomatu

31.12.2020

31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, odbyło się spotkanie, na którym Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz ze Skarbnik Gminy Joanną Ryszkiewicz przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej nadkom. Pawła Jakubiaka urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – Alkomat Promiler iBlow10 Premium. Alkomat o wartości 1070,00 zł brutto został zakupiony przez Gminę ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Urządzenie to będzie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie i pozwoli na przeprowadzenie badania stanu trzeźwości kierowców poruszających się po drogach w naszej gminie, a co za tym idzie poprawę stanu bezpieczeństwa w naszym regionie.

Uroczyste przekazanie sprzętu

31.12.2020

Dnia 31 grudnia 2020r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. Jednostka OSP Dąbrowa Białostocka otrzymała hełm strażacki oraz opryskiwacz spalinowy. Nabycie sprzętu o łącznej wartości 3 000 zł, było możliwe dzięki otrzymaniu darowizny od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żednia. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. W imieniu jednostki sprzęt odebrał Dh. Stanisław Kirejczyk Prezes OSP w Dąbrowie Białostockiej.Dąbrowa Białostocka w świątecznej odsłonie

30.12.2020


Nowe ogłoszenie

30.12.2020

Dnia 31 grudnia 2020 r.
KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

czynna w godzinach 8:00-11:30.


Nowe witacze

28.12.2020

Na drogach wjazdowych do gminy Dąbrowa Białostocka, zostały ustawione trzy nowe, nowoczesne witacze, od strony Lipska, Sokółki oraz Suchowoli. Będą one witać i żegnać wszystkich odwiedzających naszą gminę.

Na nowych witaczach można zobaczyć napis Dąbrowa Białostocka „witamy” z jednej strony oraz Dąbrowa Białostocka „do zobaczenia” z drugiej. Wszystkie zostały wykonane z materiałów odblaskowych, dzięki czemu będą widoczne również w nocy.

Witacze wykonała firma Biuro – Serwis Marcin Dylewski z Sokółki, a ich koszt to 2 880,00 zł ze środków budżetu gminy.

Tablice zostały ustawione przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.
Uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych

23.12.2020

Dnia 23 grudnia 2020r. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i ubrań specjalnych. Jednostki OSP Reszkowce, Kamienna Stara i Jaczno otrzymały między innymi ubrania specjalne i koszarowe, radiotelefon, hełmy strażackie, węże tłoczne, buty strażackie, ratowniczą pilarkę łańcuchową, mostek przejazdowy, kominiarki niepalne, przecinarkę spalinową tarczową do stali i betonu, teleskopowy bosak dielektryczny, nożyce dielektryczne i rękawice specjalne. Nabycie sprzętu o łącznej wartości 68 578,65 zł było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.12.2020

W dniu 23 grudnia 2020 r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Na sesji Radni uchwalili budżet gminy na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2021 – 2030. Podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, przyjęto program Gminny Program Profilaktyki oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przystąpiono do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wyrażono zgodę na wydzierżawienie nieruchomości. Przewodniczący stałych komisji Rady i Wiceprzewodniczący Rady przedstawili plany pracy na rok 2021. Na sesji obecny był Przewodniczący rady Seniorów i zarazem Prezes Stowarzyszenia Dąbrowskiego Stanisław Danilewicz, który zebranym wręczył publikacje pt. „Gmina Dąbrowa Białostocka na drodze przemian 1990 – 2020” oraz płyty zespołu Ad Rem „Piosenki dąbrowskie i polskie”.

Informacja o awarii

23.12.2020

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w Gminie Dąbrowa Białostocka dniu 23.12.2020r. od godziny 14:00 z wodociągu Zwierzyniec Wielki, spowodowaną usuwaniem awarii.

Przewidywany termin usunięcia awarii do godziny 18:00.

Przerwa dotyczy miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Małowista, kol.Małowista, Kuderewszczyzna, kol.Kudarewszczyzna, Zwierzyniec Mały, Kol.Zwierzyniec, Hamulka, kol.Hamulka, kol.Kamienna Stara, kol.Kamienna Nowa, Trzyrzeczki, Kamienna Nowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Życzenia na Boże Narodzenie

23.12.2020
Transmisja XXII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.12.2020

Transmisja XXII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=UT9KyM6h13s


Obiór zadania: Remont drogi dojazdowej w miejscowości Grzebienie

22.12.2020

21 grudnia 2020 r. dokonano odbioru zadania pod nazwą: „Remont drogi dojazdowej na działkach nr 354, 358 w miejscowości Grzebienie”. W zakresie prac wykonane zostało: warstwa jezdna grubości 15 cm z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm., wbudowanie 813 ton kruszywa wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROGMET Tomasz Wnukowski, ul. Żłobikowskiego 3A, 16-315 Lipsk.

Wartość zadania wyniosła 24 399,76 zł /słownie: Dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć, 76/100 zł. /, w tym dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka w wysokości 19 519,81 zł. Pozostała wartość zadania w wysokości 4 879,95 zł została sfinansowana z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112