Najnowsze wiadomości

Gminne Spotkanie z Mundurem

10.08.2020

Nowe ogłoszenie

10.08.2020

UWAGA!!!

W Kamiennej Starej w obrębie prywatnych stawów został zlokalizowany rasowy czarno-biały gołąb hodowlany, posiadający dwie obrączki: granatowo fioletową oraz srebrną, prawdopodobnie z imieniem. Ww. teren stawów jest terenem zamkniętym. Właściciela gołębia prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pod nr tel.: 85 712 11 00, wew. 123. Ze względu na wartość ekonomiczną oraz sentymentalną zwierzęcia w celu identyfikacji, właściciel zostanie poproszony o podanie imienia gołębia znajdującego się na srebrnej obrączce. Następnie zostaną przekazane dane kontaktowe do osób, u których ww. gołąb przebywa.


Regionalna Wystawa Koni oraz IX Jarmark Dąbrowski

10.08.2020

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Szuszalewo

04.08.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 310 położonej w obrębie Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie”. Wykonawcą zadania jest firma P.U.H. DROGMET Tomasz Wnukowski z Lipska.
W zakresie prac wykonane zostanie: wznowienie punktów geodezyjnych, wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie warstwy jezdnej o grubości 15 cm z kruszywa natułanego, oczyszczenie przepustu zjazdowego oraz karczowanie zakrzaczeń z oczyszczeniem terenu. Długość remontowanego odcinka wynosi 1100 mb. Łączna wartość zamówienia wynosi 96 450,45 zł.

Nowe ogłoszenie

03.08.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu pisemnym na "sprzedaż drzew na pniu”.Włączenie syren alarmowych

29.07.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania
i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf.
Nowe ogłoszenie

27.07.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przebudowa drogi gminnej ul. Małyszówka Kolonia.Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

22.07.2020

Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego numer XII na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r., dzielnicowy rejonu służbowego numer XII jako priorytet realizuje, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie na terenie przystanku PKS w Kropiwnie gm. Dąbrowa Białostocka. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym planie będą miały na celu zminimalizowanie popełnianych wykroczeń, oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Komendant
Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej
nadkom. Paweł JakubiakPrace montażowe drzwi do garażu dla samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reszkowce

17.07.2020

W związku z planowanym zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reszkowce, w miejscowości Reszkowce rozpoczęto prace montażowe drzwi do garażu, który przeznaczony będzie dla nowego wozu strażackiego. Dotychczas Gmina podnajmowała prywatny garaż do przechowywania wozu i sprzętu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka została ujęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2020.
Na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reszkowce zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł:
- środki własne oraz samorządowe – 200 000 zł,
- dotacja budżetowa ze środków ksrg – 200 000 zł,
- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 360 000 zł.


„Jakie dane będą zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020? Czy już wiesz?"

17.07.2020
Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

16.07.2020
Regulamin konkursu


Nowe ogłoszenie

16.07.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 5/17 Różanystok.
Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka – głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.

13.07.2020
Frekwencja w Gminie Dąbrowa Białostocka wyniosła - 58,06%
Podpisanie Umowy

09.07.2020

9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie a Euro – Projekt Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Tomasz Jacyniewicz w Białymstoku.

Umowa zawarta została w ramach realizowanego projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Jest to projekt partnerski, gdzie liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Mieszkania wspomagane realizowane są w pięciu podlaskich gminach tym w Gminie Dąbrowa Białostocka.
Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI).
Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Podpisana umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z wiatrołapem i schodami zewnętrznymi, celem dostosowania go do potrzeb mieszkania wspomaganego, znajdującego się w budynku w miejscowości Różanystok 4/1, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Jałówka

09.07.2020


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106