17.12.2007: X sesja Rady Miejskiej

19.12.2007 r. o godz. 10:00 rozpocznie się X Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Program sesji jest dostępny tutaj.
12.12.2007: Żałoba na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza żałobę na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w dniach 12-14 grudnia 2007 r. z powodu tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym na drodze Dąbrowa Białostocka-Lipsk.11.12.2007: Świąteczny numer "Głosu Dąbrowy"

Ukazał się nowy numer "Głosu Dąbrowy" Nr 10(125) z grudnia 2007, a w nim min.: życzenia świąteczne, wywiad z Burmistrzem, zebranie SOMLEK-u, zmiany w spółdzielni mieszkaniowej, obchody 11 Listopada, "Historia łączy pokolenia", sport, śladami Kubicy, "Baje, bajki, bajeczki" oraz wiele innych interesujących artykułów.11.12.2007: Bezpłatne badania mammograficzne

10 grudnia 2007 r. przy kinie "Lotos" w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku 50-69 lat. Z badań skorzystało 55 pań.

10.12.2007: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, że wszelkie zainteresowane podmioty branży paszowej, w tym rolnicy, powinni skontaktować się z właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Powiatowym Lekarzem Weterynarii celem złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów rozporządzenia 183/2005. Rolnicy, którzy dotychczas nie złożyli Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokółce zgłoszeń o prowadzonej działalności powinni to uzupełnić w trybie pilnym. Podmioty, które w terminie do 1 stycznia 2008 r. nie złożą powyższego "Oświadczenia" nie będą mogły prowadzić działalności i wprowadzać do obrotu swoich produktów. Powyższy wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj.07.12.2007: Podziękowania od Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

W załączeniu można przeczytać podziękowania od Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za przyznane środki finansowe na wyposażenie bloku operacyjnego szpitala w Dąbrowie Białostockiej.


07.12.2007: Nowe ogłoszenia o przetargach

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego dostępne są trzy nowe ogłoszenia o przetargach. Dostępne są w dziale Przetargi, oferty, wnioski.
07.12.2007: Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin

W dniach 6 i 7 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się "Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym".

Organizatorem szkolenia był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce.
W szkoleniu uczestniczyły 62 osoby.

Takie szkolenie powinny posiadać osoby prowadzące działalność rolniczą oraz osoby wykonujące zabiegi środkami ochrony roślin.

Rolnicy korzystający z dopłat z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania (ONW) obowiązkowo powinni posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, prowadzić ewidencję środków ochrony roślin oraz posiadać atest opryskiwacza.

07.12.2007: Wystawa fotografii "Tańczący z różami"

Do końca grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury można oglądać wystawę fotografii Adama Makarewicza - miejscowego regionalisty oraz radnego (jest Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej). Wystawa nosi tytuł "Tańczący z różami". Poniżej przedstawiamy wybrane prace Pana Adama.


07.12.2007: Dopłaty do materiału siewnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o dopłatach do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Informacja jest dostępna tutaj.28.11.2007: Informacja - zbiórka zużytego sprzętu oraz baterii

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż prowadzona jest zbiórka:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
-sprzętu gospodarstwa domowego,
- baterii,
- świetlówek (problemowych),
- akumulatorów.

Zbiórka jest nieodpłatna. Sprzęt jest odbierany na terenie zakładu PGKiM przy ul. Gen. Sulika 1 w każdy dzień roboczy od godz 8:00 do 14:00.

Ponadto w szkołach prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych baterii. Baterie można składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które znajdują się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, oraz szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.28.11.2007: Konkurs "Gospodarstwo Przyjzne Przyrodzie"

Dyrerkcja Biebrzańskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej jako partnerzy projektu zapraszają do udziału w konkursie "Gospodarstwo Przyjzne Przyrodzie".

MISJA KONKURSU:
Promocja postaw wspierających ochronę przyrody na obszarze NATURA 2000 Dolina Biebrzy.
NAGRODY:
Zwycięzcy Konkursu otrzymają kocioł wsadowy typu BIOWAT do centralnego ogrzewania domów (wartości ok. 8000,00 zł) oraz honorowy tytuł "Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie". Suma nagród wynosi 60.000 zł.
ODBIORCY KONKURSU:
Osoby fizyczne i podmioty, które zadeklarują w ofercie konkursowej największą powierzchnię odtworzenia i użytkowania łąk przez okres 3 lat, na obszarze NATURA 2000 Dolina Biebrzy - teren Biebrzańskiego PN i jego otuliny. Odtworzenie polegać będzie na: odkrzaczeniu nieużytkowanych dotąd łąk bądź nieużytków, a użytkowanie na: wykoszeniu raz w roku zadeklarowanej powierzchni, zbiorze i usunięciu biomasy w terminach wskazanych w ofercie konkursowej.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej do dnia 20 grudnia 2007 r. w siedzibie BPN, Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, pokój 26, na obowiązującym formularzu dostępnym w siedzibie BPN lub na stronie internetowej: biebrza.org.pl
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 085 738 30 09 lub 085 738 30 1626.11.2007: Zakończono przebudowę ulic Kasztanowej i Klonowej

Zakończono budowę nawierzchni drogowej (asfalt, chodnik) w ulicach Kasztanowej i Klonowej o łącznej powierzchni 0,386 km. Wartość zadania wynosi 216835,00 zł, a jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Sokółce.

26.11.2007: Spotkanie z przedsiębiorcami

21.11.2007 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z dąbrowskimi przedsiębiorcami. W czasie spotkanie omówiono funkcjonowanie klasy zawodowej w Zespole Szkół w Dąbrowie Biał. opartej na przedsiębiorcach jak również naboru młodzieży do tego typu kształcenia w latach następnych. Przedsiębiorcy zostali zapoznani z aktualną sytuacją gospodarczą gminy i gminną polityką podatkową. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej, którzy przedstawili korzyści wynikające z przynależności przedsiębiorców i pracodawców do wspólnej organizacji.

26.11.2007: Wiejskie oświetlenie

Na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka trwa wymiana lamp oświetleniowych. Dotychczasowe lampy są demontowane, a na ich miejsce instalowane są lampy nowe, które w stosunku do wcześniejszych są energooszczędne. Wymiana ma się zakończyć do 24 grudnia 2007 r.26.11.2007: Zakończono budowę wodociągu w Podbagnach

Zakończono budowę wodociągu we wsi Podbagny. Jego długość wynosi 3,4 km i prowadzi do 9 rolników. Wartość zadania wynosi 89120,41 zł. Wkład rolników wynosi po 3000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.

22.11.2007: Ogłoszenie - wykup drzew

W załączeniu znajduje się ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sokólskiego w ilości 132 szt., 194,76 m3.20.11.2007: Nagroda dla SP w Reszkowcach

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ufundował stół do tenisa stołowego jako nagrodę dla Szkoły Podstawowej w Reszkowcach za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu zewnętrznego wśród szkół podstawowych gminy Dąbrowa Białostocka za rok szkolny 2006/2007.
20.11.2007: Droga żwirowa Miedzianowo-Kirejewszczyzna

Rozpoczął się remont gminnej drogi żwirowej Miedzianowo-Kirejewszczyzna. Długość drogi wynosi 1700 m, a koszt remontu to 175483,09 zł. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz z Dąbrowy Białostockiej.
13.11.2007: Święto Niepodległości

11.11.2007 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce tradycyjne obchody Święta Niepodległości. Uroczystości, z udziałem pocztów sztandarowych, rozpoczęły się nabożeństwami w dąbrowskich świątyniach: katolickiej i prawosławnej. Następnie uczestnicy obchodów spotkali się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. Po złożeniu kwiatów Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej na skwerze przy Placu Kościuszki posadzili "dąb wolności". Na zakończenie oficjalnych uroczystości biorący w nich udział udali się do kina "Lotos" na okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.
11 listopada po południu odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej, w którym wzięły udział młodzieżowe drużyny z Kalwarii (Litwa), Mołodzeczna (Białoruś), Sokółki, Suchowoli i Dąbrowy Białostockiej. Niepokonaną okazała się drużyna młodych dąbrowian. Turniej był rozgrywany o Puchar Starosty Powiatu Sokólskiego Franciszka Budrowskiego.

13.11.2007: Remont chodnika przy ulicy Szkolnej

Zakończona została przebudowa chodnika w parku przy ulicy Szkolnej. Powstało 534 m2 nowego chodnika na kwotę 55630,00 zł. Wykonawcą robót jest firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.
09.11.2007: Zmiana na stanowisku dyrektora M-GOK

8.11.2007 r., po odejściu na emeryturę Lilii Aleksandrowicz, p.o. dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej została Janina Krahel.07.11.2007: Odsłonięcie cmentarza

6.11.2007 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka miała miejsce uroczystość oddania do użytku po renowacji cmentarza żołnierzy rosyjskich z 1915 r. Inicjatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej. Uczniowie i ich rodzice uporządkowali mogiły na cmentarzu, który znajduje się na gruntach wsi Kamienna Stara, a Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej wykonał jego ogrodzenie. Uroczystość zapoczątkowana została okolicznościową akademią. Następnie uczniowie wraz z rodzicami, mieszkańcami okolicznych wsi oraz zaproszonymi gośćmi udali się na cmentarz, który został wyświęcony przez duchownych katolickich i prawosławnych.

02.11.2007: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

W załączeniu znajduje się Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o przystąpieniu do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego oraz zmiany Planu Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Obwieszczenie jest dostępne tutaj.30.10.2007: IX Sesja

29.10.2007 r. obradowała IX Sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli protokoły z VII i VIII sesji. Przedstawiciel Augustowsko-Podlaskiego Stowarzyszenia Eko-Rolników przedstawił informację nt. projektu "Bioróżnorodność Biebrzańska - Chronimy Stare Sady" oraz zachęcał do uprawy tradycyjnych odmian jabłoni. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła sprawozdanie za I półrocze 2007 roku z działalności ośrodka kultury oraz bibliotek publicznych. Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych przedstawili sprawozdania z działalności w roku szkolnym 2006/2007 oraz przygotowania placówek do roku szkolnego 2007/2008. Przedstawiona została informacja szkół o realizowanym programie "Akademia Jutra". W kolejnych punktach obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, a Burmistrz sprawozdanie o pracach organu wykonawczego za III kwartał 2007 roku. Następnie radni określili procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, przyjęli założenia kierunkowe polityki społeczno - gospodarczej gminy na 2008 rok oraz przyjęli informację o średniej cenie skupu żyta do naliczania podatku rolnego i średniej cenie skupu drewna do naliczania podatku leśnego. Z kolei radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2007 rok, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokolskiemu na realizację zadania w zakresie doposażenia stołówki w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia na rok kalendarzowy 2008 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wyboru ławników, ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011, przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Dąbrowa Białostocka, powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, regulacja wynagrodzenia Burmistrza. Radni zostali zapoznani z informacją Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej odnośnie analizy oświadczeń majątkowych za 2006 rok. Sesję zakończyły interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie Burmistrza.
30.10.2007: Stypendium dla uczniów

Wykaz uczniów, którym Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendium na I semestr roku szkolnego 2007/2008 (wrzesień 2007-styczeń 2008)

1. Adamowicz Karolina - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Bienasz Magdalena - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Dmitrijewa Anna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Gniedziejko Elżbieta - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Hukałowicz Gabriela - Gimnazjum w Różanymstoku
6. Kopańko Aneta - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
7. Mikłosz Piotr - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
8. Stupak Kamil - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
9. Smarkusz Marek - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
10. Snarska Katarzyna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
22.10.2007: Wybory Parlamentarne 2007 - wyniki w Gminie Dąbrowa Białostocka

Przedstawiamy wyniki wyborów w Wyborach Parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP w 2007 r. w gminie Dąbrowa Białostocka

 • Wyniki Sejm

 • Wyniki Senat • 19.10.2007: Ulice

  Dąbrowskie ulice otrzymały nowe oznakowanie. Tablice-kierunkowskazy z wyraźnymi napisami i herbem miasta zostały umieszczone na najważniejszych skrzyżowaniach. Zadaniem ich jest ułatwienie komunikacji w naszym mieście.
  19.10.2007: Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

  18.10.2007 r. w Szkole Podstawowej w Bagnach i Zwierzyńcu Wielkim miało miejsce spotkanie w sprawie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W obu spotkaniach wzięło udział przeszło 60 osób. Budowę i funkcjonowanie oczyszczalni zaprezentował przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej w Skórzynie (woj. lubuskie). (więcej informacji o oczyszczalniach - www.ies.zgora.pl)
  19.10.2007: Dąb

  Dąb - dąbrowski pomnik przyrody, a zarazem pierwowzór herbu miasta rosnący przy kościelnym parkingu, otoczony został płotem wykonanym ze suchych dębowych gałęzi. Zadaniem płotu jest dodanie uroku najstarszemu drzewu w naszej okolicy, ale zarazem uchronienie go przed wieszaniem na nim przeróżnych ogłoszeń.
  18.10.2007: Wystawa IPN

  17.10.2007 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku pt.: "UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim w latach 1944-1956". W otwarciu wystawy wzięli udział: Marcin Markiewicz - współautor wystawy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej. Wystawa będzie czynna do 18 listopada br.
  18.10.2007: Festyn w Białymstoku

  14.10.2007 r. twórcy i producenci wyrobów regionalnych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wzięli udział w festynie zorganizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Białymstoku oraz Polskie Radio w Białymstoku. Festyn odbył się na Rynku Siennym w Białymstoku. Nasi wystawcy mogli zaprezentować swoje wyroby w nowym namiocie z logo gminy zakupionym przez M-GOK.
  17.10.2007: Droga żwirowa Małowista-Trzyrzeczki

  Zakończył się remont gminnej drogi żwirowej pomiędzy wsiami Małowista i Trzyrzeczki. Długość drogi wynosi 1950 m, a koszt remontu to 159596,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.
  16.10.2007: Przetargi

  Urząd Miejski w Dąbrowie informuje o terminach najbliższych przetargów:
  a) 18.10. godz. 11.00 - modernizacja oświetlenie na terenach wiejskich
  b) 23.10. godz. 10.00 - zimowe utrzymanie dróg
  c) 30.10. godz. 10.00 - zakup ciągnika
  d) 31.10. godz. 10.10 - budowa drogi żwirowej Miedzianowo- Kirejewszczyzna  16.10.2007: Nagrody Burmistrza

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał Nagrody Burmistrza za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2006/2007 następującym nauczycielom:


  1 Dziemiach-Białomyzy Alicja, SP w Dąbrowie Białostockiej
  2 Hańczaruk Irena, SP w Dąbrowie Białostockiej
  3 Książkowska Halina, SP w Dąbrowie Białostockiej
  4 Białomyzy Jerzy, Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  5 Hańczaruk Mirosław, Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  6 Krzywosz Janusz, Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  7 Łabieniec Teresa, Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  8 Markowska Krystyna, Bogusława Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  9 Adamowicz Halina, SP w Kamiennej Nowej
  10 Gryżenia Alicja, SP w Kamiennej Nowej
  11 Maksimczyk Marzanna, Jadwiga SP w Kamiennej Nowej
  12 Granacka Iwona, SP w Różanymstoku
  13 Prokop Tadeusz, SP w Różanymstoku  11.10.2007: Ogłoszenie - wykup drzew

  W załączeniu znajduje się ogłoszenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce o możliwości wykupu drzew na pniu.  10.10.2007: Nowy numer "Głosu Dąbrowy"

  Ukazał się październikowy numer "Głosu Dąbrowy", Nr 8(123). Znajdują się w nim: relacja z VIII Sesji Rady Miejskiej, informacje dotyczące Wyborów Parlamentarnych 2007, omówienie zasady wymiany dowodów osobistych, informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Dabrowa Białostocka, zaproszenie na spotkanie z kandydatem na posła, życzenia z okazji 50. rocznicy pożycia małżeńskiego, informacja o wojewódzkich wynikach konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", relacja z turnieju sportowego WTZ, relacja z wyjazdu maturzystów na Jasną Górę. Zamieszczona została szeroka informacja z obecności relikwii św. Dominika Savio w Różanymstoku, z działań szkół podstawowych w Bagnach i Kamiennej Nowej. Opisany został pobyt uczniów z Mołodeczna w dąbrowskim liceum. Zaprezentowano wystawę malarką w M-GOK. Przedstawiono wspomnienia z wyjazdów promocyjnych zespołu "Dębina" oraz producentów lokalnych smakołyków. W kąciku literackim zamieszczono kilka wierszy. Znalazło się również zaproszenie M-GOK do udziału w konkurach: pisarskim i piosenkarskim.  10.10.2007: Umowa o współpracy

  W dniach 1-2.10.2007 r. w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej gościła delegacja z Gimnazjum Nr 3 z Mołodeczna na Białorusi. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy wymienionymi szkołami oraz określenie obszarów i form współdziałania. Młodzież z Białorusi włączyła się w organizowaną przez Zespół Szkół w Dąbrowie akcję "Przyjazna Szkoła" realizowaną w ramach projektu "Nasza Szkoła - opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Umowę podpisali dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej mgr Jarosław Budnik oraz zastępca dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Mołodecznie Olga Nikołajewa Wierchowicz.
  08.10.2007: Zawody strażackie

  7 października 2007 r. w Sokółce odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dąbrowską gminę w zawodach reprezentowała jednostka OSP z Reszkowiec, która zajęła V miejsce (na 11 drużyn). Miłym akcentem było spotkanie ochotników z Reszkowiec z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem Zielińskim.

  05.10.2007: Komputery w czytelni M-GOK

  3 października 2007 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość przekazania czterech zestawów komputerowych przez PKO BP Regionalny Oddział Detaliczny w Białymstoku na rzecz Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział pracownicy Oddziału: dyrektor Wojciech Tarasiuk i Dariusz Pietraszewski, Marzena Bielenica - kierownik Oddziału Banku PKO BP w Dąbrowie Białostockiej, przedstawiciele władz gminnych i ośrodka kultury. Komputery zostały umieszczone w bibliotecznej czytelni, mają dostęp do Internetu i będą służyły korzystającym z biblioteki i czytelni.

  04.10.2007: Bobry

  Na rzeczce Kropiona, na wysokości targowicy miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, od kilku lat bobry znalazły dla siebie siedlisko. Wykonały tamę i zbudowały żeremie. Systematycznie ścinają nadbrzeżne drzewa i kopią jamy w skarpach rzecznych.

  01.10.2007: Dąbrowskie kibicowanie

  Co drugą niedzielę mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej spotykają się na stadionie miejskim i kibicują swojej drużynie piłki nożnej - LKS "Dąb" Dąbrowa Białostocka.

  26.09.2007: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw - warsztaty

  Rusza czwarta edycja warsztatów regionalnych Akademii PARPI Celem tych spotkań jest przygotowanie uczestników do korzystania ze szkoleń internetowych. Będzie można również osobiście poznać opiekunów szkoleń, tu to rów oraz innych uczestników Akademii PARP. Spotkania będą przeprowadzane w wybranych województwach - łódzkim, kujawsko - pomorskim, warmińsko . mazurskim, podlaskim, opolskim, małopolskim oraz podkarpackim i dolnośląskim.

  Akademia PARP to portal edukacyjny skierowany do pracowników i właścicieli firm z sektora MMŚP. Warsztaty dają możliwość zapoznania się z zakresem oraz obsługą szkoleń internetowych. Jest to również okazja do spotkania się z innymi przedsiębiorcami i pracownikami MMŚP oraz uczestnictwa w wykładzie obejmującym wybrane zagadnienia z nowych szkoleń internetowych, poprowadzonym przez eksperta.

  Działalność Akademii PAR P zainaugurował warsztat w Warszawie 20 listopada 2006. Kolejne odbyły się w Koninie, Sopocie, Koszalinie, Gliwicach, Nowej Soli, Kielcach, Chełmie, Bydgoszczy, Olsztynie, Suwałkach, Tarnowie, Rzeszowie, Legnicy, Opolu, Łodzi, Legnicy, Opolu, Łodzi, Pułtusku, Białej Podlaskiej, Słupsku, Szczecinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Częstochowie oraz Lesznie i Gorzowie Wielkopolskim. W sumie wzięło w nich udział prawie czterystu przedsiębiorców z mikro, małych i średnich firm.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym warsztacie regionalnym Akademii PARP, który odbędzie się 17 października w Białymstoku w Urzędzie Miasta, ul. Słonimska 1, godz. 10.00. Formularz zgłoszeniowy na warsztat dostępny jest na portalu Akademii PARP.
  Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  Odwiedź nas na www.akademiaparp.gov.pl  25.09.2007: Wyniki wojewódzkiej rywalizacji sportowej


  22 września 2007 r. na Stadionie Miejskim w Białymstoku miała miejsce Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2007/2008 połączona z klasyfikacją powiatów, miast i gmin w sporcie dzieci i młodzieży za rok szkolny 2006/2007 o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego. Wyniki rywalizacji sportowej szkół za rok szkolny 2006/2007 w województwie podlaskim przedstawiają się następująco:

  POWIATY (17 sklasyfikowanych)

  1. Miasto Białystok
  2. Powiat białostocki
  3. Powiat sokólski
  4. Miasto Łomża
  5. Powiat bielski
  6. Miasto Suwałki
  7. Powiat augustowski
  8. Powiat grajewski


  GMINY MIEJSKIE I MIEJSKO-WIEJSKIE (32 sklasyfikowanych)

  1. Bielsk Podlaski
  2. Augustów
  3. Grajewo
  4. Sokółka
  5. Hajnówka
  6. Łapy
  7. Siemiatycze
  8. Dąbrowa Białostocka


  SZKOŁY PODSTAWOWE (124 sklasyfikowanych)

  1. SP 47 Białystok
  2. SP 3 Augustów
  3. SP 32 Białystok
  4. SP Wasilków
  5. SP Dąbrowa Białostocka
  6. SP 3 Bielsk Podlaski
  7. SP 2 Grajewo
  8. SP 1 Łapy


  SZKOŁY PODSTAWOWE MAŁE (101 sklasyfikowanych)

  65. SP Nierośno


  GIMNAZJA (168 sklasyfikowanych)

  1. PGS 19 Białystok
  2. PG 15 Białystok
  3. PG 18 Białystok
  4. PG Dąbrowa Białostocka
  5. PG 12 Białystok
  6. PG Sokoły
  7. PG 3 Suwałki
  8. PGS 29 Białystok

  150. PG Różanystok


  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (89 sklasyfikowanych)

  46. ZS Dąbrowa Białostocka

  25.09.2007: Zakończono przebudowę chodnika w ulicy Szkolnej

  Zakończono przebudowę chodnika w ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej. Dotychczasowe, mocno zniszczone płytki betonowe zastąpił polbruk. Chodnik został wymieniony na powierzchni 1150 m2. Wartość zadania wynosi 64475,00 zł. Wykonawcą robót jest firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.

  19.09.2007: Folder

  Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej wydał nowy folder promujący gminę. Zaprezentowane zostały w nim: nasz produkt lokalny - Klinek dąbrowski smaczny, atrakcje turystyczne, możliwości spędzenia wolnego czasu, baza turystyczna, noclegowa i gastronomiczna. Czytelnik zapoznany zostaje z podstawowymi informacjami o gminie oraz o jej historii. Streszczone informacje zostały podane w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

  19.09.2007: Sezon dla grzybiarzy

  W lasach gminy Dąbrowa Białostocka trwa sezon na zbiór grzybów. Po kurkach pojawiły się maślaki. Zapewne wkrótce w lasach będzie można zbierać: podgrzybki, borowiki, zielonki i masowo występujące opieńki.

  19.09.2007: Remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego

  Trwa remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego. Polega on na przebudowie kominów i wymianie pokrycia dachowego. Dotychczasową skorodowaną i podziurawioną blachę ocynkowaną zastąpi nowoczesna blacha typu Plannja Emka. Całość będzie w kolorze grafitowym. Wartość zadania wynosi 339035,56 zł. Jego wykonawcą jest Zakład Murarski Sp.j. Wincenty Krahel i Bogdan Dudziuk.

  13.09.2007: VIII Sesja Rady Miejskiej

  13 września 2007 r. obradowała VIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, która zwołana została w trybie nadzwyczajnym. Główny zadaniem Sesji było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Do podjęcia tej uchwały obligowała Radę Miejską ordynacja wyborcza i kalendarz wyborczy do wyborów ogłoszonych na dzień 21 października 2007 r. W kolejnym punkcie obrad radni dokonali zmian w budżecie gminy. Punkt obrad - Wolne wnioski, dał radnym możliwość zadawania Burmistrzowi pytań dotyczących ich okręgów wyborczych jak również całej gminy. Radny Marian Gryżenia zaproponował składkę na rzecz niepełnosprawnego Łukasza z Kamiennej Starej. Radni i pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej na ten cel zebrali 1060,00 zł. Na koniec wszyscy obecni zrobili sobie wspólne zdjęcie.

  13.09.2007: Dotacje na zakup nowych środków transportu - ogłoszenie

  W załączeniu znajduje się ogłoszenie Agencji Doradczej Poleuro świadczącej pomoc w ubieganiu się o bezzwrotną dotację z Unii Europejskiej na zakup nowych środków transportu (ciągników siodłowych, naczep samochodowych, samochodów ciężarowych oraz dostawczych, autobusów). Więcej informacji znajduje się w załączonym dokumencie.  10.09.2007: II Piłkarski Turniej Wsi

  9.09.2007 r. w Kamiennej Nowej odbył się II Piłkarski Turniej Wsi. Wzięły w nim udział cztery drużyny reprezentujące swoje miejscowości. Zajęły one następujące miejsca: Sztabin - I miejsce, Reszkowce - II miejsce, Kamienna Nowa - III miejsce, Małyszówka - IV miejsce.

  10.09.2007: Dożynki parafialne w Zwierzyńcu Wielkim

  9.09.2007 r. w Zwierzyńcu Wielkim miały miejsce parafialne dożynki. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem, w czasie którego mieszkańcy parafialnych wsi złożyli w kościele pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Po południu odbył się festyn z konkursami i zabawą taneczną.

  10.09.2007: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sokółce

  W załączeniu znajduje się ogłoszenie Sądu Rejonowego w Sokółce, w sprawie I Ns.265/07 z wniosku Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Czarna Białostocka o stwierdzenie zasiedzenia. Ogłoszenie jest dostępne tutaj.  06.09.2007: Mundurki szkolne

  Uczniowie Gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęli nowy rok szkolny w nowych jednolitych strojach. Na zdjęciu uczniowie SP w Kamiennej Nowej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.

  03.09.2007: Życzenia

  Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2007/2008 życzę uczniom aby mieli samych wyrozumiałych i życzliwych nauczycieli, nauczycielom aby mieli samych grzecznych i pilnych uczniów, rodzicom zadowolenia z zachowania i wyników w nauce ich dzieci, wszystkim związanym z oświatą satysfakcji z wykonywanej pracy.

  Tadeusz Ciszkowski

  Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
  03.09.2007: III Podlaski Festiwal Borowika

  Gmina Dąbrowa Białostocka wzięła udział w III Podlaskim Festiwalu Borowika, który odbył się 2 września 2007 r. na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Dąbrowa zaprezentowała się poprzez występ zespołu "Dębina" oraz sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i przysmaków kuchni regionalnej.

  03.09.2007: Wymiana dowodów osobistych

  Fragment oświadczenie Piotra Piętaka, wiceministra MSWiA:

  Wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów. Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu składać do 31 grudnia br. Chodzi tylko o to aby osoby, które złożą dokumenty właśnie do końca grudnia, z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.  03.09.2007: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, że wszelkie zainteresowane podmioty branży paszowej, w tym rolnicy, powinni skontaktować się z właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Powiatowym Lekarzem Weterynarii celem złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów rozporządzenia 183/2005. Rolnicy, którzy dotychczas nie złożyli Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokółce zgłoszeń o prowadzonej działalności powinni to uzupełnić w trybie pilnym. Podmioty, które w terminie do 1 stycznia 2008 r. nie złożą powyższego "Oświadczenia" nie będą mogły prowadzić działalności i wprowadzać do obrotu swoich produktów. Powyższy wzór oświadczenia jest do pobrania tutaj.  30.08.2007: Regionalny konkurs grantowy

  Regionalny Konkurs Grantowy
  w ramach Programu Równać Szanse 2007
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  administrowany przez
  Polską Fundację Dzieci i Młodzieży


  Cel programu
  Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.
  Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej
  dotacje do 7 000 zł;
  szkolenia, doradztwo.
  Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
  organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
  Adresaci (beneficjenci) projektów
  Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.
  Więcej informacji
  http://www.rownacszanse.pl/strona.php?p=454


  30.08.2007: Ogłoszenie Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w planowanym terminie 10.09-16.09 na całym obszarze województwa podlaskiego bedą prowadzone ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

  Przynęty w formie krążków o średnicy ok. 4 cm i grubości ok. 1,5 cm z zatopioną wewnątrz szczepionką, zostaną wyrzucone z samolotów w ilości 20 dawek na 1km² powierzchni objętej szczepieniami (obszary lasów i wszystkie miejsca bytowania lisów wolno żyjących, z wyłączeniem zbiorników wodnych, obszarów zamieszkałych itp.)  24.08.2007: Przebudowa ulic: Leszczynowej i Sosnowej

  Zakończona została budowa nawierzchni drogowej (asfalt, chodnik) w ulicach Leszczynowej i Sosnowej. Wartość zadania wyniosła 220843,91 zł, a jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Sokółce.

  24.08.2007: Stadion

  Wykonany został z polbruku wjazd wraz z chodnikami na stadion miejski w Dąbrowie Białostockiej. Wartość zadania wyniosła 43000,00 zł. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


  21.08.2007: Nabór na stanowisko podinspektora

  Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia w dziale Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dąbrowa Białostocka.  21.08.2007: Ogłoszenie - skup ziemniaków

  Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży ul. Poznańska 121 prowadzi skup ziemniaków o podwyższonej zawartości skrobi.
  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 086 2155833 lub 086 2184459.  21.08.2007: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

  Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych znajduje się w załączonym pliku.  17.08.2007: Oferty przetargowe

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami przetargowymi w dziale Przetargi, oferty, wnioski Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dąbrowa Białostocka.  16.08.2007: VII sesja Rady Miejskiej

  14.08.2007 r. miała miejsce VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni zostali zapoznani przez przedstawiciela Instytutu Ekologii Stosowanej z przyzagrodowymi oczyszczalniami ścieków typu napowierzchniowego. Kolejnym punktem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie o pracach organu wykonawczego za II kwartał 2007 r. Po wysłuchaniu sprawozdania radni podjęli szereg uchwał. Powołali zespół w składzie: Franciszek Toczyłowski (Zastępca Burmistrza), Leszek Kiejko (Sekretarz Gminy), Antoni Hrynkiewicz (Przewodniczący Rady Gminy), Adam Makarewicz (Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej), Dariusz Haponik (Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej) do wydania opinii o kandydatach na ławników. Zatwierdzili zmiany w budżecie gminy oraz zmiany w Uchwale Rady Miejskiej Nr VI/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011. Określili środki z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka planowanych na realizację programów operacyjnych oraz zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Zatwierdzili przystąpienie Gminy Dąbrowa Białostocka do Polskiego Projektu 400 Miast. Na koniec na interpelacje i zapytania radnych odpowiadał Burmistrz.

  13.08.2007: Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces"

  Szanowni Państwo !


  Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych, we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem "AgroBiznesKlub", Stowarzyszeniem "Sposób na Sukces", Firmą "Agrobroker" - Ubezpieczenia i Doradztwo, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat", uruchamia kolejną, VIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

  Celem konkursu jest promowanie ciekawych przedsięwzięć, których uruchomienie przyczynia sie do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji społeczności lokalnych.

  Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 2000 roku Jury konkursu wyłoniło, spośród ponad 400 nadesłanych zgłoszeń, 120 finalistów - liderów lokalnych społeczności, których działalność jest motorem rozwoju społeczno-gospodarczego środowisk w których funkcjonują. Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać mieszkańcy wsi, podmioty gospodarcze, samorządy, organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe.

  Zapraszamy do udziału w konkursie !

  szczegółówe inforamcje znajdą Państwo w Regulaminie konkursu na stronie interentowej Centrum www.cdr.gov.pl.  07.08.2007: Remont drogi żwirowej

  6 sierpnia 2007 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi żwirowej Miedzianowo-Miedzianowo kolonia. Droga został wyremontowana na długości 820 m za 65.144,34 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz z Dąbrowy Białostockiej.

  07.08.2007: Pomoc przy usuwaniu szkód spowodowanych przez trąbę powietrzną

  Grupa pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej pomaga mieszkańcom Reszkowiec przy usuwaniu zniszczeń spowodowanych przez wichurę, która miała miejsce 11 maja 2007 r.


   Adres:
  URZĄD MIEJSKI 
  16-200 
  Dąbrowa Białostocka
  ul. Solidarności 1 
  tel. +48 (85) 71 21 100

  e-mail:
  dabrowab@beep.pl


   


  B
  iuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej