Konsultacje społeczne


Sprawozdanie z konsultacji społecznych

29.05.2019

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących dostosowania części budynku nr 4 w Różanymstoku na potrzeby Filii BibliotecznejZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

19.04.2019Do pobrania: Ankieta

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka

20.11.2017

Zachęcamy do wypełnienia Formularza konsultacji do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka.
Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach Miasta. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.
Zależy nam, aby planowane działania w jak największym stopniu odpowiadały Państwa potrzebom, dlatego liczymy na Państwa opinie.

Formularz dostępny jest w:
• wersji elektronicznej na stronie: http://www.dabrowa-bial.pl/
• wersji papierowej: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Formularz należy przesłać w terminie od 17 listopada 2017r do 24 listopada 2017r.
• drogą elektroniczną na adres e-mail: dabrowab@beep.pl
• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa BiałostockaFormularz konsultacji
LPR dla Gminy Dąbrowa Białostocka - po konsultacjachBurmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

30.06.2017