Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.

15.11.2017

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

14.11.2017

Nowe ogłoszenie

08.11.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- 3 Wyjaśnienie treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Nowe ogłoszenie

07.11.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- 2 Wyjaśnienie treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Święto Niepodległości

07.11.2017
Rolniczy handel detaliczny

06.11.2017

Dnia 8 listopada o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie z pracownikami Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce dotyczące sprzedaży bezpośredniej żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie rolnym. Omówione zostaną aspekty finansowo – prawne i kwestie higieniczno – sanitarne takiej działalności. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.