Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Rolnicze badania ankietowe 2020 r.

26.05.2020
Żywość dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

26.05.2020

Ponad 14 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy

Dzięki współpracy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Białymstoku pomoc żywnościowa już po raz drugi w tym roku trafi do rąk najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka.

Do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zgodnie z jego kryteriami zakwalifikowano 592 osoby. W 2020 roku pierwsza transza artykułów żywnościowych w ilości 7885 kg. została przekazana mieszkańcom już w miesiącu lutym.

25 maja br. dzięki nieocenionej pomocy Żołnierzy I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku na teren Gminy trafił kolejny transport 14,5 ton żywności pozyskanej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka zakwalifikowanych do Programu.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Białostockiej
w imieniu mieszkańców Gminy składają serdeczne podziękowania
Żołnierzom I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Białymstoku

za zaangażowanie, transport i rozładunek artykułów żywnościowych
oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej z Olszy i Dąbrowy Białostockiej
za pomoc w przekazaniu żywności naszym mieszkańcom.Przekazanie płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni

25.05.2020

23 czerwca 2020 r. Gmina Dąbrowa Białostocka odebrała 500 litrów Płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, który został przekazany przez Podlaski Urząd Wojewódzki za pośrednictwem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Płyn na bieżąco dostarczany jest do Placówek Oświatowych z terenu Gminy, które z dniem 25 maja 2020 r. prowadzą zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne.
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020

KASA w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Białostockiej
jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu)
od 22 czerwca do odwołania w godz. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

22.05.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Kasa Urzędu jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu) od 22 czerwca do odwołania w godz. 8-13.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Nowe ogłoszenie

22.05.2020

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 3,63ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 144, 145/1 i 145/2 w miejscowości Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka (obręb ewidencyjny 0019 Mościcha, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Białostocka).

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,8ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek w miejscowości Sławno.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej z czterema naziemnymi zbiornikami o pojemności 6700l na gaz płynny dla wytwórni masy bitumicznej na działce nr 124/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa Białostocka.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22 maja 2020r. w związku z postępowaniem dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 54 DJP (przeznaczonej do hodowli krów mlecznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 31, położonej w obr. ewid. 0034 Kamienna Stara, gm. Dąbrowa Białostocka.
Nowe ogłoszenie

21.05.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego – 21/6 Różanystok.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.