Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wyrazy głębokiego współczucia

11.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

08.03.2019
Zaproszenie Podlaskiej Izby Rolniczej na Posiedzenie Rady Powiatowej

06.03.2019
Informacja Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

06.03.2019

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z Forum Związków Zawodowych zorganizowała w dniu 01.03.2019 w pensjonacie Sosnowe Zacisze w Kleosinie, Galę Partnerów Społecznych. W trakcie konferencji, którą prowadził Paweł BACKIEL – Prezes PFOP, można było uzyskać wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, a także nabyć kompetencje miękkie z zarządzania zasobami ludzkimi i delegowania zadań.

W spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i związków zawodowych na czele z Szefową FZZ Dorotą Gardias z Warszawy oraz wybranym na nową kadencję, „baronem regionalnym” Przewodniczącym Eugeniuszem Muszycem. Swoją obecnością zaszczycił Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, który podczas uroczystego bankietu wręczył, kilkunastu burmistrzom i wójtom z naszego regionu, czeki na granty dotacyjne w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

Granty na zwiększenie kompetencji cyfrowych otrzymali m.in.: Eugeniusz Święcicki – Burmistrz Ciechanowca, Mariusz Korzeniewski – Wójt Gminy Wyszki, Mariusz Soliwoda – Wójt Gminy Wizna, Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk, Artur Gajlewicz – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Mariusz Dudziński – Burmistrz Tykocina, Józef Zajkowski – Wójta Gminy Sokoły, Mirosław Paniczko – Zastępca Wójta Gminy Trzcianne, Jerzy Pogorzelski – Wójt Gminy Janów, Jarosław Jankowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili również Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Turośń Kościelna oraz Piotr Bujwicki – Przewodniczący Rady Miasta w Sokółce.

Spotkanie dotyczące wypełnianie e-wniosków na płatności bezpośrednie w 2019 r.

01.03.2019

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce wraz z powiatowym biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce w dniu 07.03.2019 roku o godzinie 12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej organizuje spotkanie dotyczące wypełnianie e-wniosków na płatności bezpośrednie w 2019 roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.


Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2019

1 marca 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyły się obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele p.w. św. Stanisława B. M. w Dąbrowie Białostockiej. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej przez delegacje: Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Edwarda Rećko - członka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegację Prawa i Sprawiedliwości, delegację Solidarności, Straży Granicznej w Nowym Dworze, Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej, reprezentanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Białostockiej, Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, SP w Dąbrowie Białostockiej, SP w Zwierzyńcu Wielkim, SP w Nierośnie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Różanymstoku, Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

Spotkanie z sołtysami

27.02.2019

26 lutego 2019 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy przez najbliższą kadencję będą sprawować tę funkcję. Spotkanie w formie śniadania zorganizował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz w celu zapoznania się z nowo wybranymi sołtysami, a także z tymi, którzy po raz kolejny kierują sołectwami na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy urzędu: Skarbnik Ewa Czarniecka, Sekretarz Gminy Leszek Kiejko, Kierownik Referatu BRG Marian Lichanów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko. Sołtysi otrzymali książki „Poradnik Sołtysa” oraz statut sołectwa. Poruszono sprawy związane z funduszem sołeckim, podatkiem rolnym, którego inkasentami są sołtysi oraz z zadaniami Koła Sołtysów. Zebrani poruszyli także temat zebrań sołeckich, w których uczestniczy bardzo mało osób. Burmistrz przedstawił propozycję, aby zmienić dotychczasową formę zawiadamiania sołtysów - z formy papierowej na SMS lub telefon, aby mieć potwierdzenie, że wiadomość dotarła do danej osoby. Na zakończenie sołtysi zadawali pytania dotyczące funkcjonowania sołectwa i problemów, jakie są z tym związane. Odpowiedzi udzielał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz pracownicy urzędu.


Zaproszenie

26.02.2019
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Gospodarczo Finansowej

26.02.2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczo – Finansowej odbędzie się dnia 4.03.2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 48 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

Plan obrad Komisji:
1. Kontrola pracy Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
2. Kontrola pracy Referatu Organizacyjnego.
3. Analiza wniosku o dofinansowanie drogi Jaczno – Grzebienie.
4. Wnioski i sprawy różne.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.