Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Otwarcie nowo powstałej ścieżki edukacyjnej „Szuszalewo – Nowy Lipsk”

17.04.2019

9 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej ścieżki edukacyjnej „Szuszalewo – Nowy Lipsk” wraz z infrastrukturą taką jak wiaty, czatownia oraz tablice edukacyjne.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Burmistrz Lipska Lech Łępicki, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk, a także duchowni, pracownicy parku i sołtysi okolicznych miejscowości.
Burmistrzowie Dąbrowy Białostockiej i Lipska, a także Dyrektor Parku podpisali tego dnia umowę partnerstwa pod nazwą „Federacja Inicjatyw Bioregionalnych Górnej Biebrzy”, której celem będzie stworzenie warunków do rozwoju i funkcjonowania inicjatyw społecznych i gospodarczych, wdrożenie zasad partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym i utrzymanie wysokich wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego

12.04.2019

Nowe ogłoszenie

09.04.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o treści złożonych ofert - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja

09.04.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym informuje, że zaplanowany egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony w ustalonym terminie zgodnie z harmonogramem tj. 10-12 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o przerwach w dostawie wody

09.04.2019

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Białostocka (skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i dw 670) będą przerwy w dostawie wody dostarczanej przez PGKiM w Dąbrowie Białostockiej w dniu 11.04.2019 w godz. 9-15.


Pokaz sprzętu wojskowego

08.04.2019

5 kwietnia 2019 r. na targowisku miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbył się pokaz sprzętu wojskowego. Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej mogli obejrzeć opancerzone transportery, a także sprzęt znajdujący się na wyposażeniu (min. stroje, lornetki, broń, łaziki). Dodatkową atrakcją były wojskowe helikoptery, które w okresie prezentacji latały nad miastem. Prezentowany sprzęt oglądały między innymi dzieci z przedszkola, rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy oraz uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, którzy mieli również okazję zapytać i porozmawiać o szczegółach pracy wojskowych.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.