Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

16.05.2019W dniu 15.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wynosi 258 300,00 zł brutto, w tym 210 00,00 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 48 300,00 zł.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 23.08.2019 r.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu pn. „Europejski Dzień Parków Narodowych”

16.05.2019


Nabór do konkursu - Rozwijanie działalności gospodarczej

10.05.2019
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

10.05.2019
Szczegóły dot. wydarzenia: Informacja o Festiwalu


Wybory do Parlamentu Europejskiego

10.05.2019

Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego dostępna jest pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/


Możliwość gazyfikacji Dąbrowy Białostockiej

09.05.2019

30 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Białymstoku przedstawił koncepcję wykonania sieci gazowej na terenie miasta. Obecny był także przedstawiciel firmy Green Investment oferujący wykorzystanie gazu poprzez kogenerację jako ciepło do ogrzewania mieszkań.

Więcej informacji: Prezentacja na temat możliwości gazyfikacji Dąbrowy Białostockiej
Uroczystości w Harasimowiczach

07.05.2019

6 maja 2019 r. w Harasimowiczach odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę śmierci gen. Edwarda Józefa Godlewskiego. W uroczystościach udział brały m.in. bratanice generała. Obecny był także ks. Proboszcz z parafii pw. NMP w Różanymstoku, który pomodlił się za zmarłego generała. Przy tablicy upamiętniającej została wystawiona warta honorowa przez uczniów Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Po uroczystych przemowach złożono kwiaty pod pomnikiem przez delegacje: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z pracownikami Urzędu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Młodzieżowa Rada Miejska z opiekunem Rady Radnym Bogdanem Hajkowskim, delegacja Straży Granicznej w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Różanymstoku, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz mieszkańcy Harasimowicz.
Festyn Rodzinny

07.05.2019

4 maja 2019 r. w Amfiteatrze Leśnym w Dąbrowie Białostockiej odbył się Festyn Rodzinny. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego placu zabaw oraz malowania twarzy. Zapewniony był także darmowy popcorn oraz zorganizowano ognisko z kiełbaską. Na scenie zaprezentowały się zespoły "Solatium" oraz "Forti". Festyn zakończył się dyskoteką, którą poprowadził DJ Zielo.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.