Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe samochody

02.12.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej dokonał zakupu dwóch samochodów. Bus marki Mercedes o 20 miejscach siedzących za cenę 210000,00 zl (50 % dofinansowanie PFRON) został zakupiony na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w celu dowożenia dzieci do szkoły w Dąbrowie Białostockiej, natomiast samochód osobowy marki KIA za cenę 71000,00 zł został zakupiony na potrzeby Urzędu Miejskiego.


Żwirówka we wsi Zwierzyniec Mały

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa na koloniach wsi Zwierzyniec Mały. Dotychczasowa droga była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1550 m, wartość zadania wyniosła 30000 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

24.11.2008

W dniach 20-21 listopada 2008 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami nt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego. Przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej Tomasz Warężak zapoznał zebranych z budową i technologią oczyszczania ścieków w prezentowanej oczyszczalni. Mieszańcy zostali zapoznani z funkcjonującym gminnym programem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz z planami opracowania projektu na środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przegrodowe oczyszczalnie ścieków. Osoby chętne do przystąpienia do programu w ramach PROW muszą do 15 grudnia br. podpisać odpowiednią deklarację przystąpienia do programu i wpłacić swój udział finansowy w wysokości 1500,00 zł. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju nr 1 (p. Kazimierz Antonik) lub pod numerem telefonu: 085-7121-100.


Żwirówka we wsi Ostrowie kolonie

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa we wsi Ostrowie kolonie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia utrudniała komunikację, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1075 m, wartość zadania wyniosła 25180zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Czyn społeczny w Kamiennej Starej kolonii

18.11.2008

Mieszkańcy Kamiennej Starej kolonii zorganizowali się do społecznej pracy przy naprawie swoich dróg żwirowych. Sami dali żwir oraz transport a Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej koparkę i równiarkę.


Obchody 11 listopada

17.11.2008


Droga żwirowa Zwierzyniec Mały – Kuderewszyzna

07.11.2008

Zakończony został remont rogi żwirowej ze Zwierzyńca Małego do Kuderewszczny. Część tej drogi została wyremontowana przy pomocy mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze.


Przebudowa drogi

07.11.2008

Rozpoczęła się przebudowa drogi na granicy kolonii Wroczyńczyzny i Bagien. Zakończenie zadania jest przewidziane na koniec listopada br.


Naprawa dróg żwirowych

07.11.2008

Zakończona została naprawa dróg żwirowych na koloniach Zwierzyńca Małego i Miedzianowa.


Droga dojazdowa do łąk w Małowistej

07.11.2008

Zakończony został remont drogi dojazdowej do łąk we wsi Małowista. Gruntowa, błotnista droga została zastąpiona droga żwirową. W pracach remontowych pomagali mieszkańcy wsi.


Informacja na temat dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków unijnych

05.11.2008

Szanowni Państwo
       Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej planuje przygotowanie wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach funduszy unijnych mamy zamiar wybudować chętnym mieszkańcom roślinno-stawowe oczyszczalnie ścieków.
      Szacunkowy koszt budowy jednej oczyszczalni wynosi około 8000 zł. Udział mieszkańców wynosić będzie od 1000 do 1500 zł, Urzędu Miejskiego również od 1000 do 1500 zł. Pozostałe koszty pokryte będą ze środków unijnych.
     Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie projektu prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie chęci budowy oczyszczalni sołtysom do 15 listopada 2008.
     Od 15 listopada 2008 będą organizowane spotkania robocze z osobami zainteresowanymi, które wpisały się na listę chętnych.
     Do obowiązków mieszkańców należeć będzie:
• udział w spotkaniach
• obecność w domach podczas ustalenia z projektantami lokalizacji oczyszczalni
• posiadanie mapy ewidencyjnej (mapa do celów opiniodawczych, dostępna w Starostwie Powiatowym, koszt ok. 35 zł)
• podpisanie zobowiązania do ciągłej pięcioletniej eksploatacji oczyszczalni na Państwa
posesjach.
• podłączenie oczyszczalni do budynku (przyłącze i prąd)

     Drodzy Państwo, mamy niewiele czasu na przygotowanie dokumentacji, prosimy więc o podjęcie szybkiej decyzji. Następna możliwość budowy oczyszczalni przydomowych z funduszy unijnych pojawi się prawdopodobnie dopiero po 2015 roku.
     Zgodnie z zobowiązaniami wobec ARiMR, Ci z Państwa, którzy korzystają z dopłat ONW muszą mieć uporządkowaną gospodarkę ściekową na własnej posesji, dlatego też nadarzająca się możliwość wybudowania oczyszczalni przy pomocy unijnych funduszy, stwarza szansę do uporządkowania tejże gospodarki przy małym nakładzie finansowym.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.