Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Konkurs wiedzy ppoż.

02.03.2009

26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
A) szkoły podstawowe:
1. Kamil Kiejko - SP w Różanymstoku
2. Alicja Abramowicz - SP w Różanymstoku
3. Karol Skibicki - SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Amanda Danilewicz - SP w Nierośnie
5. Dawid Kopańko - SP w Zwierzyńcu Wielki
6. Robert Marcińczyk - SP w Kamiennej Nowej

B) gimnazja
1. Katarzyna Snarska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Justyna Pigiel - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Jakub Boruch - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Mateusz Adaszczyk - Gimnazjum w Różanymstoku
6. Gabriela Hukałowicz - Gimnazjum w Różanymstoku

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.


Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2009

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest dostępna tutaj.


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

04.02.2009

Załączniki do ogłoszenia uzupełniono o odpowiedzi na pytania. Zamieszczono wniesiony protest, jak również jego rozstrzygnięcie.


Bagny najlepszym sołectwem województwa podlaskiego

04.02.2009

2 lutego 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce podsumowanie konkursu „Inicjatywa Sołecka Roku 2008”. Do konkursu zgłoszonych było 57 sołectw ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Kapituła konkursu przyznała I miejsce i 5 wyróżnień. Najlepszym sołectwem okazała się wieś Bagny z naszej gminy.


XX Sesja Rady Miejskiej

04.02.2009

27 stycznia 2009 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XX Sesji. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac organu wykonawczego za IV kwartał 2008 r. Zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami funkcjonowania oświetlenia. Podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy, udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, ustalenia zasad wynagradzania dla pracowników MOPS oraz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), zmiany uchwały dotyczącej wspierania sportu kwalifikowanego, zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ustalenia ceny wody i ścieków na terenie Gminy, przystąpienia Gminy Dąbrowa Białostocka do Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”.
W drugiej części Sesji miała miejsce uroczystość podpisania Porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka (Rzeczpospolita Polska) a Samorządem Kalwarii (Republika Litwy) (tekst porozumienia – tutaj). W czasie uroczystości wystąpił z programem kolędniczym zespół folklorystyczny „Dębina”.


Publikacje M-GOK

14.01.2009

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej wydał kalendarz Dąbrowski na rok 2009 oraz nową widokówkę dąbrowską, na której można wysyłać życzenia znajomym w kraju i za granicą.


Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2009

11 stycznia 2009 r. miał miejsce, również na terenie naszej gminy, Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 18 wolontariuszy kwestowało na ulicach Dąbrowy Białostockiej i w Różanymstoku. W kinie „Lotos” miały miejsce występy dąbrowskich dzieci i młodzieży oraz licytacja gadżetów. W sumie tego dnia został ustanowiony rekord dotychczasowych orkiestrowych zbiórek pieniędzy. Hojność mieszkańców gminy wyniosła – 8.129,00 zł.


Spotkanie z św. Mikołajem

14.01.2009

10 stycznia 2008 r. w kinie „Lotos” odbyła się impreza choinkowo-integracyjna ph. „I TY możesz zostać św. Mikołajem” Licznie zgromadzone dzieci i ich rodzice obejrzeli przedstawienie lalkowe pt. „Królowa śniegu”. Po przedstawieniu przybył św. Mikołaj, który wręczył paczki świąteczne 220 dzieciom.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzna-Bagny

12.01.2009

8 stycznia 2009 r. miał miejsce. oficjalny odbiór wyremontowanej rolniczej drogi dojazdowej Wroczyńszczyzna-Bagny, na której prace zostały sfinansowane przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów oraz budżet gminy Dąbrowa Białostocka. W odbiorze uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz miejscowi sołtysi, radny, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, a także mieszkańcy, którym ma służyć wyremontowana droga.


Początek 2009 r.

12.01.2009

Pierwsze dni 2009 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka to mrozy poniżej 20°C oraz opady śniegu utrudniające komunikację.


Sesja

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. obradowała XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2009 r. Radni budżet uchwalili jednogłośnie. W czasie obrad uhonorowani zostali dyplomem i pucharem strażacy z OSP w Reszkowcach za zajęcie III miejsca w województwie podlaskim pod względem ilości oddanej krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. W drugiej części obrad odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranym życzenia złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz, Wicestarosta Sokółski Celina Waszkiewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie Białostockiej ks. prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Różanymstoku ks. Sławomir Goworek, proboszcz Parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ks. Mikołaj Dejneko. Uroczystość uświetnił występ chóru Parafii p.w. Św. Stanisława B.i M. w Dąbrowie Białostockiej, który zaśpiewał kolędy. Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego i szczęśliwego Nowego Roku 2009.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.