Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Przebudowa budynku gospodarczego

22.09.2009

21 września 2009 r. w Różanymstoku rozpoczęła się przebudowa budynku gospodarczego znajdującego się przy gimnazjum na mieszkania socjalne. W sumie powstaną dwa mieszkania dwuizbowe i jedno mieszkanie trzyizbowe.


Obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę

18.09.2009

17 września 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po nabożeństwach w kościele i cerkwi uczestnicy obchodów spotkali się pod pomnikiem ku czci gen. Nikodema Sulika. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski. Następnie głos zabrał syn generała Sulika - Bolesław Sulik, który mówił o wojennych losach swojej rodziny. Młodzież dąbrowskiego liceum zaprezentowała część artystyczną poświęconą martyrologii narodu polskiego. Na zakończenie przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, szkół. złożyli kwiaty pod pomnikiem generała, a orkiestra z Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku zaprezentowała kilka melodii wojskowych.


Zakończenie budowy kanalizacji w Jasionówce

15.09.2009

14 września 2009 r. odbył się odbiór II (ostatniego) etapu budowy kanalizacji w ul. Jasionówka. Wybudowano 1023 m kolektora sanitarnego i 23 przyłącza. Kolektor sanitarny ma charakter grawitacyjny. Jednak ze względu ma ukształtowanie terenu trzeba było dodatkowo zbudować 254 m ciśnieniowego kolektora tłocznego wraz z pompą tłoczną. Inwestycja kosztowała 693.584,26 zł, a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Wyjazd do Kalwarii

14.09.2009

12 września 2009 r. miał miejsce wyjazd delegacji gminy Dąbrowa Białostocka do Kalwarii na Litwie. Wyjazd odbył się na zaproszenie samorządu Kalwarii w związku z świętem tego miasta. Dąbrowa i Kalwaria mają podpisaną umowę o partnerstwie.


Zebranie sołeckie w Bagnach

14.09.2009

11 września 2009 r. w Bagnach odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było uchwalenie wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Po przedyskutowaniu i ustaleniu zadań zebrani jednogłośnie przegłosowali uchwałę zebrania wiejskiego.


I Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

11.09.2009

10 września 2009 r. w godzinach 7.00-19.00 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka wzięli udział w 12-godzinnej sztafecie. Na zmianach sztafetowych wynoszących 400 m przebiegło 471 osób co dało dystans 188,4 km. Głównie byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnej. Na uwagę zasługuje to, że najmłodszy uczestnik sztafety miał kilka lat a najstarszy kilkadziesiąt.
Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

11.09.2009

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2009 r.
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką w planowanym terminie: 11.09 do 14.09. 2009 r.
• przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o
średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm i zawierają zatopiony
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem
obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były
dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki
znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka
względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie
przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy: trzymać psy na
uwięzi, a koty w zamknięciu.

Dziękujemy za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii


Dożynki Gminne - Zwierzyniec Wielki 2009

08.09.2009

6 września 2009 r. w Zwierzyńcu Wielkim miały miejsce dożynki gminne gminy Dąbrowa Białostocka. W czasie nabożeństwa w miejscowym kościele zostały poświęcone tegoroczne plony. Następnie na placu szkolnym odbył się festyn dożynkowy. Starostowie dożynkowi Małgorzata Juchniewicz z Małowistej i Grzegorz Kalisz ze Zwierzyńca Wielkiego wręczyli burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża. Burmistrz i starostowie dożynkowi rozdzielili chleb pomiędzy uczestników uroczystości. W rozegranym turnieju wsi wzięło udział 5 sołectw. Rywalizowały one w konkurencjach związanych z pracą i życiem na wsi. Końcowa kolejność była następująca: 1. Miedzianowo, 2. Bagny, 3. Małowista, 4. Wroczyńszczyzna, 5. Jasionówka Kolonia. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody pieniężne. Uczestnicy festynu mieli okazję do zwiedzenia licznych stoisk wystawowych, a także zakupić artykuły żywnościowe prosto rolników. Mogli również skosztować pysznego bigosu, którego rozdano 1000 porcji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, który losował główną nagrodę w loterii „Złota jałówka”. Widzów zabawiały zespoły muzyczne m.in. „Rybcie znad Biebrzy” oraz „Prymaki”. Przy muzyce tego ostatniego zespołu wiele osób tańczyło na „parkiecie pod chmurką”. Imprezę zakończył pokaz tańca z ogniami.
Ogłoszenie MOPS

03.09.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od dnia 1 września 2009 r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 roku.

Mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka, którzy zainteresowani są otrzymaniem świadczeń rodzinnych (zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego), mogą pobrać druki wniosków w siedzibie Ośrodka w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 (pok. 24), w godzinach 7:30 – 14:00.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada br. (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października br. do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do 31 grudnia br. (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wnioski złożone przez osoby posiadające gospodarstwa rolne będą rozpatrywane po dniu 23 września 2009 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku), tj. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie danych statystycznych wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów podmiot realizujący świadczenia rodzinne pozostawia wniosek bez rozpatrzenia ( art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych).


Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Dąbrowie Białostockiej

02.09.2009

1 września 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nabożeństwie w Kościele p.w. Św. Stanisława BiM wzięła udział młodzież z dąbrowskich szkół, poczty sztandarowe, przedstawiciel duchowieństwa prawosławnego, przedstawiciele władz samorządowych gminy. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny przy Placu Kościuszki. Pod pomnikiem Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, a następnie delegacje zakładów pracy instytucji i szkół złożyły kwiaty. Na zakończenie chór „Dąbrowiacy” wystąpił z koncertem patriotycznych pieśni.


Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Różanymstoku

02.09.2009

1 września 2009 r. uczniowie szkół podstawowych z Różanegostoku i Nierośna oraz Gimnazjum nr 2 w Różanegostoku wzięli wspólnie udział w uroczystość upamiętniającej wybuch II wojny światowej. Po nabożeństwie w różanostockiej bazylice udali się pod symboliczny grób upamiętniający zamęczonych i pomordowanych w czasie wojny, gdzie złożyli kwiaty. W uroczystości wzięli udział miejscowi księża z ks. proboszczem Stanisławem Kutwińskim na czele, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK oraz dąbrowskich władz samorządowych.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.