Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Asfalt w Hamulce

05.01.2010

28 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór zaasfaltowanej drogi brukowcowej w Hamulce. Asfalt położono na długości 380 mb. Wartość zadania wyniosła 191.778,00 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Leśna żwirówka

05.01.2010

17 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór żwirówki biegnącej przez las na odcinku Sławno-Wroczyńszczyzna. Żwirówka została naprawiona na odcinku 2500 mb., a wartość inwestycji wyniosła 107.823,60 zł. Na sfinansowanie zadania złożyły się środki właściciela drogi – Starostwa Powiatowego w Sokółce (8234,60 zł) oraz gminy Dąbrowa Białostocka (107.000,00 zł). Wykonawcą zadania była firma TRANS HAN Usługi Transportowe, Budowa, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Mieszkania socjalne

05.01.2010

17 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanego budynku w Różanymstoku. W przebudowanym garażu przy gimnazjum powstały trzy mieszkania socjalne. Wartość zadania wyniosła 222.174,00 zł, z czego 30 % to dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą zadania była firma PPHU „BUDOPOL” Nowinka.


Żwirówka na koloniach Szuszalewa

05.01.2010

10 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi polnej w Szuszalewie. Usypano 1300 mb nowej żwirówki biegnącej nad biebrzańskimi łąkami. Wartość zadania wyniosła 54.799,00 zł, a jego wykonawcą była firma Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz Lipsk.


Nabór na stanowiska pracy do BIOM sp. z o. o.

23.12.2009

W związku z realizacją Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II”, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, BIOM sp. z o. o. w Dolistowie Starym poszukuje kandydatów na pracowników do Jednostki Realizującej Projekt na następujące stanowiska: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (więcej tutaj), Stanowisko ds. technicznych (więcej tutaj), Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów (więcej tutaj), Koordynator ds. promocji projektu, monitoringu, sprawozdawczości (więcej tutaj).
Oferty należy składać w siedzibie spółki do dnia 30 grudnia 2009 r.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” konferencja podsumowująca

21.12.2009

W dniu 18 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi w 2009 roku działaniami, a także osiągniętymi rezultatami projektu. W trakcie spotkania uczestnikom projektu przekazano certyfikaty potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Życzenia świąteczne

18.12.2009

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste

doznania, spełnił zamierzenia i dążenia

zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele

satysfakcji z własnych dokonań.

           Burmistrz Dąbrowy Białostockiej                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                    Tadeusz Ciszkowski                                   Antoni Hrynkiewicz

Dąbrowskie rondo

18.12.2009

16 grudnia 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ronda przy ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosłw Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Józef Sulima – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przedstawiciele duchowieństwa, gminnych władz samorządowych, wykonawcy inwestycji. Inwestorem był PZDW, a wartość zadania wyniosła prawie 2.100.000,00 zł.


„Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja"

16.12.2009

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum rozpoczęła realizację projektu pt. „Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Serdecznie zapraszamy do udziału w rym projekcie osoby odwiedzające Państwa Instytucję. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie. W załączeniu przesyłamy ulotkę projektową. Czas realizacji projektu: 01.11.2009r. - 31.07.2011r.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca lipca 2011 r., grupy 21 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W szczególności zapraszamy:
• kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem ł wychowaniem dzieci),
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• osoby do 25 roku życia;
• osoby po 45 roku życia;
• osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25
rys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją
roślinną i/lub zwierzęcą.
Priorytetowo potraktujemy:
Osoby niepełnosprawne,
Osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 rys.
mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną
i/lub zwierzęcą.
Rekrutacja do projektu trwa do 30.12.2009r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej
www.frdl.bialystok.pl (zakładka projekty realizowane) lub w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26,15- 555 Białystok lub pod numerem telefonu:
085 749-91-58, 085 732-17-88
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Spotkanie z posłem

14.12.2009

13 grudnia 2009 r. w Różanymstoku miało miejsce spotkanie z Posłem na Sejm RP Józefem Piotrem Klimem. Dyskusja uczestników spotkania z posłem dotyczyła głównie problemów polskiej wsi oraz oświaty.


Unijne pieniądze na związkowe śmieci

11.12.2009

11 grudnia 2009 r. w Suchowoli miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Spółką BIOM, której gmina Dąbrowa Białostocka jest współudziałowcem poprzez Związek Komunalny Biebrza oraz własne udziały, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa dotyczy kwoty 22 mln zł pochodzącej z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeznaczonej na realizację II Etapu Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. 16 związkowych gmin planuje budowę wspólnego wysypiska śmieci w Koszarówce k. Grajewa oraz trzech stacji przeładunkowych w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.