Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Złoty jubileusz małżeństwa

01.09.2010

28 sierpnia 2010 r. 25 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Białostocka otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.


Plac zabaw przy ul. Krzyżanowskiego

01.09.2010

31 sierpnia 2010 r. miał miejsce osiedlowy festyn z okazji oddania do użytku placu zabaw przy ul. Krzyżanowskiego. Wykonawcą robót była Firma „Ostrowia” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo a ich wartość wyniosła 78.748,69 zł..


XXXV Sesja Rady Miejskiej

01.09.2010

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się 31 sierpnia 2010 r.


Spotkanie Burmistrza z sołtysami

01.09.2010

31 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami. W czasie zebrania omówiony został przebieg realizacji funduszu sołeckiego w roku 2010 i zasady jego realizacji, które będą obowiązywać w roku 2011. Zebrani zostali zapoznani z organizacją Spisu Rolnego 2010. Omówiona została sprawa zbiórki zboża dla terenów dotkniętych powodzią. Przeanalizowano także potrzebę utworzenia gminnej spółki wodnej.Plac zabaw przy ul. Kasztanowej

31.08.2010

30 sierpnia 2010 r. miał miejsce osiedlowy festyn z okazji oddania do użytku placu zabaw przy ul. Kasztanowej. Wykonawcą robót była firma JORK s.c. Ossowski Jarosław, Ossowska Teresa, Łapiński Krzysztof, ul. Gen. F. Kleeberga 14A, 15-691 Białystok, a ich wartość wyniosła 100.199,78 zł.


Modernizacja Roku 2009

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku 2009. Do konkursu zostało zgłoszonych przeszło 800 obiektów wyremontowanych w roku 2009, z których tytuł finalisty otrzymało ok. 70. Gmina Dąbrowa Białostocka została Finalistą Konkursu za: Modernizację i adaptację garażu na budynek mieszkalny Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka oraz Modernizację elewacji budynku Gimnazjum nr 2 Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka. Należy dodać, że byliśmy jedynymi finalistami z województwa podlaskiego (więcej: www.modernizacjaroku.pl).Żwirówka na koloniach Bagien i Wroczyńszczyzny

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do pól o długości 1144 m na koloniach wsi Bagny i Wroczyńszczna. Wykonawcą robót była firma „TRANS-HAN” Usługi Transportowe, Budowa i Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz ul. Grodzieńska 88 16-100 Sokółka. Wartość robót wyniosła 24.598,86 zł.


Podziękowania

27.08.2010Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

27.08.2010


Informacja

27.08.2010


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 września 2010 r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011 obowiązujący od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych udzielane są pod numerem telefonu: 85 712-11-53 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej budynek Urzędu Miejskiego, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wypłaty przyznanych od 1 września 2010 r. świadczeń rodzinnych uzależnionych od nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej, będzie dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 10 września 2010 r.!!!
(W myśl art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.08.2010

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w lipcu br. zorganizowano dla 30 uczestników projektu 20 godzinne warsztaty z psychologiem. Zajęcia miały na celu rozwijanie, wzmacnianie postaw sprzyjających aktywności zawodowej oraz motywacji do podejmowania działań w tym zakresie. Dodatkowym wsparciem w rozwoju postaw aktywności beneficjentów projektu będą także zaplanowane na sierpień warsztaty z doradcą zawodowym.
We wrześniu br. rozpocznie się trzecie szkolenie zawodowe zorganizowane w ramach Projektu. W szkoleniu „Kucharz – garmażer” weźmie udział 10 osób realizujących podpisane w marcu br. kontrakty socjalne. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.