Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Obrady Związku Komunalnego Biebrza

28.02.2011

25 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Komunalnego Biebrza. W czasie obrad wybrano nowe władze Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia ZK Biebrza został Jerzy Demiańczuk (miasto Augustów), a jego zastępcami Irena Pycz (Suchowola) oraz Grzegorz Robert Curyło (miasto Grajewo). Przewodniczącym Zarządu ZK Biebrza został Andrzej Lićwinko (Dabrowa Białostocka), jego zastępcą Tadeusz Ciszkowski (Dąbrowa Białostocka). Członkami Zarządu ZK Biebrza zostali: Piotr Gabriel Haffke (Goniądz) Jan Joka (Jaświły), Zbigniew Karwowski (Mońki), Kazimierz Kożuchowski (miasto Augustów), Adam Kiełczewski (miasto Grajewo). W skład Komisji Rewizyjnej ZK Biebrcza weszli: przewodniczący – Marek Jarosz (Jaświły), członkowie: Tadeusz Drągiewicz (Sztabin), Zbigniew Tadeusz Buksiński (gmina Augustów), Edward Sławomir Klepacki (Mońki), Czesław Karpiński (Rajgród).


Zaproszenie na wykład

25.02.2011


Doposażenie wysypiska śmieci

25.02.2011

18 lutego 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy na doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej (budowa stacji transformatorowej oraz wodociągu). Wartość robót wyniesie ok. 200 tys. zł. Inwestorem jest BIOM Sp. z o. o., a wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Inwestycja powstaje w ramach Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.


Nagroda FRDL

25.02.2011

23 lutego 2011 r. w siedzibie Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku miało miejsce podsumowanie działań podlaskich samorządów w zakresie szkolenia swoich pracowników w roku 2010. Za szczególną aktywność w tej dziedzinie zostało wyróżnionych 11 gmin, w tym gronie znalazła się także Dąbrowa Białostocka.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

24.02.2011

Dnia 17 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Analizie poddano także sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w oparciu o dane GUS. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Uniwersytet Trzeciego Wieku

24.02.2011

20 lutego 2011 r. w restauracji „Sympatia” Fundacja Gama rozpoczęła działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej. W czasie spotkania miał miejsce wykład prof. dr hab. Małgorzaty Halickiej nt. Aspekty demograficzne związane z osobami starszymi.
Kolejne spotkanie odbędzie się 27 lutego (niedziela) 2011 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1. Wykładowcą będzie dr hab. med. Z. Beata Wojszel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z tematem: „Przyczyny zaburzeń pamięci w starości. Czy można temu zaradzić?”
Wstęp na wykład jest wolny dla wszystkich chętnych.Informacja o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

16.02.2011

VI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 22 lutego 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Konkurs

01.02.2011

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutajInformacja KRUS OR Białystok

31.01.2011

W związku z obowiązkiem posiadania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych KRUS OR w Białysmtoku przesyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która dostępna jest tutaj
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.