Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Stypendium edukacyjne

11.04.2011

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
1.Karolina Budnik – Szkoła Podstawa w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

2.Martyna Czerpak – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)I miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt
b)II miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w czwórboju lekkoatletycznym
c)XIII miejsce w Krajowych Igrzyskach w piłce ręcznej dziewcząt

3.Katarzyna Dziewiątkowska – Gimnazjum w Różanymstoku
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
c)Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim L. Szubzdy

4.Adrian Jałoszewski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
b)Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

5.Izabela Kondrat – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)I miejsce w skoku wzwyż w Halowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Juniorów Młodszych
b)I miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Młodziczek
c)I miejsce w skoku wzwyż w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek
d)I miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego „Samsung Athletic Cup”
e)III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

6.Grzegorz Kozioł – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
b)Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

7.Joanna Piruta – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego
c)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

8.Paweł Rysiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
b)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

9.Sylwia Stupak – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
b)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

10.Agata Topolewska – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego19. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.04.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Concordia Elbląg – 1:0. Po dziewiętnastej rundzie Dąb awansował na 6. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na wykład

08.04.2011
Informacja o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.04.2011

VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 kwietnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Wynik wyborów do Izb Rolnicznych

05.04.2011

Wyniki wyborów w gminie Dąbrowa Białostocka do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 3 kwietnia 2011 r. tutaj


18. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

05.04.2011

Promień Mońki – Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:0. Po osiemnastej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.Zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

31.03.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Zarządzeniem 6/11 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 stycznia 2011r. w gminie Dąbrowa Białostocka został powołany zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, sądu oraz kultury.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie zadań podmiotów i specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Obsługą organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Przebudowa wysypiska śmieci

30.03.2011

25 marca 2011 r. miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy pod przebudowę wysypiska śmieci w Dąbrowie Białostockiej. Prace będą polegały na budowie stacji przeładunkowej, wagi oraz budynku socjalnego. Zadanie jest realizowane przez Spółkę BIOM.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.