Ważne wiadomości



Najnowsze wiadomości


Podpisanie umowy handlowej

29.11.2019

29 listopada 2019 r. w Kłajpedzie na Litwie Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Wojteczko uczestniczyli w spotkaniu poświęconym podpisaniu umowy handlowej na dostawy gazu LNG pomiędzy litewskim partnerem KN oraz PGNiG skąd będzie dostarczany gaz do sieci gazowej w Dąbrowie Białostockiej. Prezes PSG Marian Żołyniaka potwierdził realizację inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji w miejscowości Dąbrowa Białostocka. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej serdecznie dziękuje Panu Prezesowi PGNiG Piotrowi Woźniak za zaproszenie i możliwość udziału w tym uroczystym wydarzeniu. W uroczystości uczestniczyła również Europoseł Elżbieta Rafalska.

Podjęte działania zmierzają w kierunku polepszenia warunków życia mieszkańców Dąbrowy Białostockiej.












XII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

28.11.2019

28 listopada 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XII sesji. Rada podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, podatku od nieruchomości, zaleczenia drogi do dróg gminnych, ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach. Ponadto na sesji uchwalono program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmieniono uchwały w sprawie opłaty za śmieci i przekazano nieruchomość w formie darowizny dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Rada podjęła intencyjną uchwałę w sprawie przekazania budynku Gimnazjum w Różanymstoku dla Powiatu Sokólskiego na utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.























Nowe wrota garażowe w OSP Olsza

28.11.2019

Nowe wrota garażowe zostały zamontowanie w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszy. Są to drzwi w pełni zautomatyzowane, uruchamiane zdalnie pilotem co w dużej mierze przyspieszy i ułatwi alarmowy wyjazd do zdarzenia. Całkowity koszt zakupu i montażu wyniósł 12 000 zł. Środki na zakup i montaż zostały pozyskane z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczgo.





Transmisja XII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

28.11.2019

Transmisja z XII sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/QQgwRxBVoKU



Życzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

22.11.2019

W dniu 20 listopada Burmistrz Dąbrowy Białostockiej z okazji Święta Pomocy Społecznej – Dnia Pracownika Socjalnego złożył życzenia i wręczył na ręce Pani Kierownik pamiątkowy grawerton oraz kwiaty wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Podziękował im za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka i życzył dalszej owocnej pracy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz potrzebujących. Pogratulował Pani Kierownik Agnieszce Poważa oraz pracownikom MOPS wyróżniania przyznanego przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego za zaangażowanie i podejmowane działa w trosce o najbardziej potrzebujących oraz profesjonalną i oddaną pracę.









Informacja o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej

22.11.2019

- Informacja o zwołaniu XII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
- Projekty uchwał.


WYRÓŻNIENIE MOPS W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

21.11.2019

W dniu 20 listopada 2019 roku w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski wyróżnił Kierownika i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej za zaangażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących oraz profesjonalną i oddaną pracę na rzecz drugiego człowieka.
Wyróżnienie i słowa uznania w postaci grawertonu Wojewoda Podlaski przekazał na ręce Agnieszki Poważa – Kierownika Ośrodka.
W ten sposób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej został wyróżniony jako jedna z pięciu jednostek, w tym jako jeden z dwóch Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego.




Życzenia z okazji Święta Pomocy Społecznej - Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2019




Informacja

20.11.2019


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje,
że w dniach 21.11 i 22.11 kasa urzędu będzie czynna
w godzinach 11:00 - 14:30






Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.