Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Szkolenie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego

07.01.2008

W dniu 04 stycznia 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbywały się szkolenia prowadzone przez ekspertów z konsorcjum w składzie AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego. Szkolenia realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.XI sesja Rady Miejskiej

03.01.2008

28 grudnia 2007 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XI sesji. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie obrad omawiali budżet gminy na rok 2008. W celu zapoznania się z problemami proceduralnymi związanymi z uchwaleniem budżetu radni ogłosili 15-minutową przerwę. Po powrocie na salę obrad przyjęli budżet gminy na 2008 rok, dokonali zmian w budżecie roku 2007, zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, uchwalili szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W następnym punkcie Burmistrz przedstawił informację o perspektywie istnienia placówek oświatowo-wychowaczych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie radni przyjęli plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2008. Sesja została zakończona interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.


Informacja dla rolników produkujących ziemniaki

27.12.2007

W załączeniu dostępna jest informacja o możliwości współpracy w zakresie produkcji i dostawy ziemniaków z przeznaczeniem na produkcję skrobi.
- Plik 1
- Plik 2


Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie

27.12.2007

Plik dostępny jest w załączeniu - ptasia_grypa.jpg


Życzenia świąteczne

21.12.2007

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

W radosnym oczekiwaniu narodzenia
Bożego Dzieciątka
życzymy, by nadchodzące święta były
czasem radości ze spotkania z najbliższymi, wybaczenia wzajemnych krzywd i nadziei na lepsze jutro.
Przed nami Nowy Rok 2008.
Niech przyniesie spełnienie wszystkich marzeń.
Oby był rokiem, w którym każdy mieszkaniec
Gminy Dąbrowa Białostocka odnajdzie to, co dla niego jest cenne: miłość, zdrowie, szczęście rodzinne, pracę, sąsiedzką życzliwość i zrozumienie.Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski

oraz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
Antoni Hrynkiewicz

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.