Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

24. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

07.05.2012

Czarni Olecko - LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:3. Po dwudziestej czwartej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

07.05.2012


10.000.000,00 zł dla Dąbrowy Białostockiej

04.05.2012


30 kwietnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Gmina Dąbrowa Białostocka za wniosek pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka, którego wartość wynosi 13.043.628,55 zł, otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 10.000.000,00 PLN.


Dąbrowskie obchody 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2012


23. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

30.04.2012

LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – MKS Korsze – 6:2. Po dwudziestej trzeciej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Nowe ogłoszenie

27.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy ZSS w Dąbrowie Biał.


Zaproszenie na wykład

26.04.2012


Uczniowie zbierają elektrośmieci

26.04.2012

26 kwietnia 2012 r. odbyło się podsumowanie akcji zbiórki elektrośmieci. Uczniowie szkół podstawowych z terenu dąbrowskiej gminy zebrali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci” zorganizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Europejską Platformę Recyklingu Batteries Poland Sp. z o. o. Konkurs został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krajowym koordynatorem konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont. Konkurs trwał od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. Do konkursu przystąpiło 80 szkół, które zostały koordynatorami gminnymi. Na terenie naszej gminy koordynatorem byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nierośnie pod opieką swojej nauczycielki Elżbiety Olechno.


Asfaltowania zaułka przy ul. Sulika

26.04.2012

Trwają prace związane z asfaltowaniem 1. zaułka przy ul. Sulika.


Informacja MOPS

25.04.2012


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje o wdrożeniu pierwszego etapu działań aktywnej integracji w ramach realizowanego Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”. W pierwszym etapie działań 32 uczestnikom tegorocznego Projektu zaproponowano odbycie jednogodzinnych konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w trakcie, których przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych.
Po odbyciu konsultacji indywidualnych w okresie maj - czerwiec br. uczestnicy odbędą warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystają z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 16 osób.
Warsztaty prowadzone będą w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.