Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Afrykański pomór świń

15.11.2013


Nowe ogłoszenie

14.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2014 i 2015.


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

14.11.2013

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Narodowe Święto Niepodległości i rocznica nadania praw targowych

12.11.2013

11 listopada 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce uroczyste obchodny 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień wcześniej w cerkwi w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie odprawiono nabożeństwa za Ojczyznę. Natomiast 11 listopada nabożeństwa za Ojczyznę miały miejsce w kościołach w Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku oraz Zwierzyńcu Wielkim. O godzinie 12:00 delegacje urzędów, instytucji, szkół, jednostek, organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się Koncert Galowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz z okazji 300 lat nadania praw targowych Dąbrowie Białostockiej. Zebrani mieszkańcy mogli usłyszeć pieśni patriotyczne, biesiadne i rozrywkowe w wykonaniu zespołu wokalnego „AD REM”. Gościem uroczystości był wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko.Nowa publikacja o gminach biebrzańskich

06.11.2013

Staraniem Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” została wydana publikacja pt.: Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny. Redaktorami publikacji są znani podlascy etnografowie i historycy Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski (pochodzi ze Zwierzyńca Wielkiego). Książka jest dostępna w bibliotekach publicznych. Traktuje w sposób przystępny ziemie leżące wzdłuż Biebrzy w ich wymiarze historycznym i etnograficznym. Autorką okładki jest pani Wiktoria Tołłoczko-Tur, wielokrotna uczestniczka plenerów malarskich w Różanymstoku.Nowe ogłoszenie

06.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej.


Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na wysokości wsi Stock

31.10.2013

Trwa remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa w km 54+195 - 55+183 i w km 55+355 - 55+830. Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a wykonawcą P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Informacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

30.10.2013

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mobilny punkt ZIP będzie działał w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej 12 listopada (wtorek), w godzinach od 9.30 do 15.00.
Uwaga: konieczne jest okazanie dowodu osobistego!

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to działający od początku lipca system internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o swoim leczeniu w ramach NFZ i jego finansowaniu od 2008 r.

Pacjent korzystający z ZIP dowie się:
- czy jest ubezpieczony (czy system eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń)
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 r.
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza POZ
- kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne
- gdzie się leczyć bezpłatnie (lokalizacja i godziny pracy poradni)

Jak uzyskać dostęp do ZIP?
Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych w Informatorze, w tym z informacji na temat historii leczenia, należy założyć indywidualne konto pacjenta. Aby ułatwić osobom pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje stanowiska mobilne, które odwiedzą duże zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 minut przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i wręczy kopertę z unikalnymi danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Czy ZIP jest bezpieczny?
Tak. Informacje udostępniane w Informatorze podlegają szczególnej ochronie. Dlatego po login i hasło trzeba zgłosić się osobiście. System opiera się na bezpiecznych połączeniach internetowych, wymaga też każdorazowo hasła dostępu. Konto jest więc chronione podobnie jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.pl


Wycieczka po instalacjach śmieciowych

30.10.2013

29 października 2013 r. grupa radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wzięła udział w wycieczce po instalacjach zajmujących się przetwarzaniem odpadów z terenu działania Związku Komunalnego Biebrza, a zarządzanych przez BIOM Sp. z o.o. Na stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej zapoznali się z systemem transportu odpadów zmieszanych od mieszkańca oraz z funkcjonowaniem urządzenia wysokiego zgniotu do przeładunku odpadów ze śmieciarki do kontenera. W Zakładzie Recyklingu w Dolistowie zobaczyli sposób zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Zapoznali się z taśmą sortowniczą, a także urządzeniem do prasowania wyselekcjonowanych odpadów. Z kolei w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce k. Grajewa zwiedzili sortownię, kompostownię oraz składowisko balastu.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.