Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

List Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej do Komendanta Wojewódzkiego Policji

31.01.2014


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

27.01.2014

24 stycznia 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXXIII Sesji. Na początku obrad, przy zatwierdzaniu porządku sesji, na wniosek jednego z radnych, radni zdjęli z porządku punkt dotyczący ustalenia stawek za ścieki i wodę w Dąbrowie Białostockiej. W kolejnym punkcie obrad Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przedstawił sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych przez gminę Dąbrowa Białostocka na dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy w roku 2013. Natomiast Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sokółce omówił zamiar reorganizacji komisariatu w Dąbrowie (likwidacja stanowisk dyżurnych i powierzenie policjantom innych obowiązków, przeniesienie dwóch etatów do Sokółki). W następnym punkcie księgowa SP ZOZ zaprezentowała wyniki finansowe swojej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala (dyrektor był w NFZ). O swojej działalności radnych i zebranych gości poinformowali delegaci do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka oraz radni Rady Powiatu Sokólskiego. Pomimo zaproszenia na obrady nie przybył przedstawiciel SM „Mlekpol”. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że tzw. dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za rok 2013 będzie wypłacony tylko dla nauczycieli stażystów w kwocie 6.269,94 zł. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły wskaźnik określony Kartą nauczyciela. Przy zmianach w budżecie na rok 2014 radni wprowadzili dwie nowe inwestycje: przebudowa drogi gminnej nr 565 Kamienna Stara-Kamienna Nowa oraz drogi powiatowej 1230 w Kamiennej Nowej (inwestycja przewidziana jest na lata 2014-2015) oraz przebudowa przepustu i osadnika w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej. W następnym punkcie radni utrzymali na dotychczasowym poziomie taryfy opłat za ścieki w Różanymstoku oraz za wodę z hydroforni wiejskich. W dwóch następnych punktach radni załatwili odmownie skargi jednego z mieszkańców gminy na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dotyczące: lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ul. Armii Krajowej oraz przepustu na ul. Armii Krajowej. Na zakończenie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie zmian w dąbrowskim komisariacie i postanowili swoje stanowisko przesłać do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.Informacja o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej

16.01.2014

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


XXII Finał WOŚP

15.01.2014

12 stycznia 2014 r. również w naszej gminie obył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu dnia 20 wolontariuszy zbierało datki do puszek w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku. Po południu w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne 16 zespołów i solistów oraz licytacja 54 przedmiotów. W całej akcji zebrano 12.000,00 zł: w puszkach było 6.285.09 zł, za wejście do kina widzowie zapłacili 1.114,95 zł, licytacja przyniosła 3.895,00 zł, anonimowy darczyńca przekazał 675,96 zł. Najwyższą cenę w licytacji uzyskano za piłkę nożną podpisaną przez piłkarzy Jagiellonii – 600 zł, a plakat XXII Finału WOŚP uzyskał 100 zł.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej

13.01.2014
Oddanie do użytku świetlicy w Kamiennej Starej

24.12.2013

24 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór techniczny, po remoncie i przebudowie, świetlicy w Kamiennej Starej. Wartość inwestycji wyniosła 344.720,29 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 137.876,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KRB Budownictwo Krzysztof Bołtryk ul. Legionowa 14/16 lok. 110, 15-099 Białystok.

Nowe ogłoszenie

20.12.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej.


ATSO w oczyszczalni ścieków już funkcjonuje

20.12.2013

20 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej (system ATSO). Wartość inwestycji wyniosła 5.937.834,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PRO WP na lata 2007-2013 – 4.475.074,00 zł. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.