Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Asfalt Nierośno-Reszkowce

23.03.2011

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi Nierośno-Reszkowce z drogi brukowcowej na drogę asfaltową.12 marca spotkanie z Posłem na Sejm RP

17.03.2011

12 marca (sobota) 2011 r. w sali widowiskowej dąbrowskiego ośrodka kultury odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Tołwińskim. Głównym tematem spotkania była sytuacja w polskim rolnictwie.


Zaproszenie na wykład

11.03.2011Informacja ARiMR

07.03.2011Nowe ogłoszenie

03.03.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.


Spotkanie sołtysów kadencji 2011-2014

02.03.2011

1 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sołtysów z gminy Dąbrowa Białostocka wybranych na kadencję 2011-2014. Spotkanie uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Dębina”, który obchodzi w br. 10-lecie działalności artystycznej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali za społeczną pracę sołtysom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. 16 sołtysów otrzymało pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Ci z nich, którzy pełnili swoje funkcje najdłużej: Edward Rećko z Lewek (58 lat), Józef Andrejczyk ze Zwierzyńca Wielkiego (30 lat), Władysław Pauk z Ostrowia kolonii (26 lat), otrzymali także pamiątkowe grawertony i książki. Sołtysi otrzymali służbowe teczki oraz materiały związane z ich sołectwami. Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące: wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2011-2014, uprawnień i obowiązków sołtysów i rad sołeckich, zasad tworzenia i wydatkowania funduszu sołeckiego, umarzania podatku na podstawie wniosku na padłe zwierzęta hodowlane, wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej, tworzenia i funkcjonowania gminnej spółki wodnej, likwidacji szkód łowieckich, zasad wycinki drzew, powszechnego spis ludności i mieszkań. Na zakończenie obecni sołtysi wraz z Burmistrzem wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.03.2011


W dniu 14 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Na spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2011 roku projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rozpocznie się także rekrutacja uczestników.


Ogłoszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

28.02.2011

Ogłoszenie na temat przystąpienia Biebrzańskiego Parku Narodowego do sporządzania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów "Ostoja Biebrzańska" i "Dolina Biebrzy" dostępne jest tutaj
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.