Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 32 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 3 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.


Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego

27.01.2012

27 stycznia 2012 r. zawiązało się Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego. Uchwalony został statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd w składzie: Halina Raducha – przewodnicząca, Walentyna Lewicka, Anna Murawska. Zadaniem Stowarzyszenia będzie promocja dąbrowskich produktów lokalnych, ich rejestracja jako wyrobów lokalnych lub regionalnych, organizowanie członkom miejsca sprzedaży w Dąbrowie oraz organizowanie wyjazdów z produktami na wystawy i kiermasze, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność. W najbliższym czasie Stowarzyszenie złoży Statut do rejestracji w KRS-ie.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.01.2012

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.Otwarcie hali sportowej

17.01.2012

12 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele dąbrowskiego duchowieństwa, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, goście z zaprzyjaźnionych szkół w Mołodecznie (Białoruś) oraz Kalwarii (Litwa). Ozdobą otwarcia był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, a także pokaz sprawności w sportach obronnych dąbrowskiej młodzieży.


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.01.2012

8 stycznia 2012 r. miał miejsce XX Finał WOŚP. Również w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce zbiórki pieniędzy do puszek oraz koncert i licytacja na rzecz orkiestry. 18 wolontariuszy miało cały dzień ręce pełne roboty. Najpierw zbierali pieniądze do puszek przy kościele i cerkwi oraz na ulicach Dąbrowy, a także przy kościele w Różanymstoku. Najwięcej do puszki zebrała Karina bo aż 1.284,23 zł. O 13.00 w konie „Lotos” miał miejsce koncert zespołów i solistów działających przy M-GOK. W przerwach pomiędzy występami odbywała się licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP. Z licytacji zebrano 2.006,70 zł. Wejściówki do kina wyniosły 1.100,88 zł. Kinowy kiermasz rozmaitości przyniósł 154,71 zł. Wolontariusze po otwarciu puszek naliczyli 5.685,55 zł. W sumie mieszkańcy gminy okazali się ponownie bardzo hojni i przekazali na rzecz WOŚP kwotę 8.947,84 zł.


Informacja o szkoleniu dotyczącym uzyskania kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie

11.01.2012


Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

11.01.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w wyniku zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r. w dwóch terminach, tj.

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie:

- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Pierwszy wiatrak energetyczny

10.01.2012

W Brzozowie powstał pierwszy energetyczny wiatrak na terenie dąbrowskiej gminy. Jego maksymalna moc pozwoli na dostarczenie prądu elektrycznego do ok. 800 mieszkań. Obecnie trwają prace związane z jego podłączeniem do krajowego systemu energetycznego.


Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami NFZ

09.01.2012

5 stycznia n2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który reprezentowali dyrektor Jacek Roleder oraz jego zastępca ds. medycznych Grzegorz Łojewski. Spotkanie dotyczyło zmniejszonych kontraktów na odziały: chirurgii, wewnętrzny, fizykoterapii oraz braku kontraktu na oddział dziecięcy w dąbrowskim szpitali. Przedstawiciele NFZ wskazali za przyczynę braku antraktu na oddział dziecięcy w Dąbrowie wniosek szpitala w Sokółce na całość środków finansowych przypadających na powiat sokólski. Rozwiązanie sytuacji byłoby możliwe, gdyby szpital w Sokółce zrezygnował z podpisanego kontraktu. Wtedy NFZ ogłosi ponowny konkurs, a obydwa szpitale musiałyby złożyć wniosek na takie środki finansowe jakie miały w roku 2011. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel organu założycielskiego Wicestarosta Sokólski Alicja Rysiejko, radni Rady Powiatu Sokólskiego z przewodniczącym Kazimierzem Łabieńcem na czele, radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z przewodniczącym Antonim Hrynkiewiczem na czele, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz licznie zebrani mieszkańcy dąbrowskiej gminy. W spotkanie wzięli także udział przedstawiciele ościennych gmin: burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk, burmistrz Suchowoli Kazimierz Marciszel, wójt Nowego Dworu Andrzej Humienny, a także Poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel, Wicemarszałek Województwa podlaskiego Mieczysław Baszko, wojewódzki konsultant ds. pediatrii prof. Maciej Kaczmarski.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.