Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Perła dla Klinka Dąbrowskiego Smacznego na targach Polagra Food 2013

24.09.2013

22 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala wręczenia Pereł za produkty lokalne i regionalne w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW” zorganizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Perły wręczała prezes Izby oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z województwa podlaskiego Perły otrzymały trzy osoby, a wśród nich pani Halina Raducha z Ostrowia kolonii za klinek twarogowy – Klinek Dąbrowski Smaczny.Inauguracja sportowego roku szkolnego

24.09.2013

21 września 2013 r. na stadionie miejskim w Białymstoku odbyła się wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2013/2014. Z tej okazji odbyło się podsumowanie poprzedniego roku szkolnego i wręczenie pucharów szkołom i samorządom za zajęcie czołowych miejsc w województwie. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej dwukrotnie odbierał puchar za zajęcie VIII miejsca w rywalizacji szkół podstawowych oraz gimnazjów. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej odebrał puchar za zajęcie VII miejsca w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Otwarcie schetynówki w Kropiwnie

13.09.201312 września 2013 r. w Kropiwnie miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1247 B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno – Ostrowie. Droga została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka kolonia 33. Długość przebudowanej drogi wynosi 3790 mb. Wartość zadania to 1.299.372,00 zł, z czego wkład Budżetu Państwa wyniósł - 649.686,00 zł, Powiatu Sokólskiego - 259.875 zł, Gminy Dąbrowa Białostocka - 389.811,00 zł.
Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe

11.09.2013

Ukazał się komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego podsumowujący rywalizację sportową dzieci i młodzieży za rok szkolny 2012/2013 O Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego (gminy i powiaty) oraz O Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty (szkoły). W klasyfikacji powiatów Powiat Sokólski zajął II miejsce za miastem Białystok. Natomiast w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich Dąbrowa Białostocka zajęła VII miejsce (na 37 sklasyfikowanych). Wyniki rywalizacji dąbrowskich szkół przedstawiają się następująco:


Pozostałe szkoły nie brały udziału w rywalizacji na poziomie województwa.


Dożynki Powiatowe Dąbrowa Białostocka 2013

10.09.2013

8 września 2013 r. przy pięknej słonecznej pogodzie w Dąbrowie Białostockiej odbyły się Dożynki Powiatowe 2013. Uroczystość została zapoczątkowana nabożeństwami w dąbrowskich świątyniach: cerkwi i kościele, gdzie starostowie dożynkowi (Agata Czarnecka z Nowinki i Karol Borowski z Hamulki) złożyli w darze chleby dożynkowe. Dary ołtarza złożyli również Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, Zakład Masarniczy „Smak” Jerzy Szczęsny, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dąbrowie Białostockiej, gospodarstwo pasieczne Państwa Konstańczuków, Podlaska Izba Rolnicza, dąbrowskie ogrody działkowe. Natomiast wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez sołectwo Ostrowie kolonia, Szudziałowo, Nowy Dwór, Sidrę i Sokółkę. Na stadionie miejskim goście dożynkowi mogli obejrzeć wystawy maszyn rolniczych, zapoznać się z ofertą handlową oraz doradczą różnych instytucji. Zakupić regionalne artykuły spożywcze. Odbyła się również XIV Powiatowa Wystawa Konia Sokólskiego (więcej tutaj). W czasie ceremonii dożynkowej gospodarz dożynek Starosta Sokólski Franciszek Budrowski powitał zebranych gości oraz podziękował rolnikom za ich trud. Starostowie dożynkowi wręczyli mu chleb upieczony z tegorocznej mąki, który następnie rozdzielili pomiędzy osoby obecne na widowni. Po ceremonii dożynkowej odbył się turniej wsi, w którym rywalizowały reprezentacje: Jasionówki kolonia, Klimówki (gmina Kuźnica), Nowego Dworu, Szudziałowa. Osoby zasłużone dla rozwoju rolnictwa na terenie dąbrowskiej gminy zostały wyróżnione Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa przyznaną przez MRiRW Stanisława Kalembę (wykaz odznaczonych tutaj). Następnie zostały wyróżnione osoby i instytucje, które mają najładniej zagospodarowane przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (więcej tutaj). Jednym z celów dożynek była promocja dąbrowskich produktów regionalnych. Pan Jan Kułak z Hamulki, który wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Chata za wsią”, podjął trud upieczenie rekordowego sękacza. I dokonał tego. Z 500 jaj i innych składników upiekł sękacz o wadze 38 kg i długości 184 cm. Po upieczeniu i zważeniu sękaczem mogli się poczęstować wszyscy chętni. Z kolei Halina Raducha, Karolina Strójkowska, Walentyna Lewicka, Danuta Haraszkiewicz, Dorota Karolczuk z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego zrobiły klinek twarogowy o masie 61,8 kg. Na wytworzenie rekordowego klinka zużyto 400 l mleka. Mistrzostwo tej pracy polegało również na tym, że twaróg trzeba było odcisnąć w jednym dużym serniku. Przyznano także nagrody w konkursach: serowe pyszności oraz strofy o serze (nagrodzeni tutaj). Wieczorem widzów bawił zespół cygański „Talizman” oraz nasz dąbrowski zespół wokalny „Ad Rem”. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Krawczyk, który w tym dniu obchodził swoje 67 urodziny. Zebrani mieszkańcy gminy odsiewali mu tradycyjne sto lat. Wieczór został zakończony tańcem z ogniami oraz pokazem sztucznych ogni.
V Sztafeta

06.09.2013

5 września 2013 r. na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się już V Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna. Każdy mieszkaniec gminy mógł przebiec dystans 400 m i przekazać pałeczkę sztafetową następnemu uczestnikowi. W tegorocznej sztafecie wzięło udział 423 biegaczy. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy 72. Wszyscy uczestnicy przebiegli łącznie 169,2 km.Wyremontowany przystanek autobusowy w Bagnach

05.09.2013

3 września 2013 r. oddano do użytku wyremontowany przystanek autobusowy w Bagnach. Poprzedni był blaszany z uszkodzonymi ścianami.


Gminny Dzień Pamięci

03.09.2013

1 września 2013 r. o godz. 20.00 przy pomniku ku czci gen. Nikodema Sulika mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka oddali cześć tym wszystkim, którzy w XIX i XX w. walczyli i ginęli za wolną i demokratyczną Polskę.Złote Gody

03.09.2013

31 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale zostały przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a wręczali je Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz. Nagrodzonych zostało 26 par małżeńskich. Jednocześnie władze gminne uhonorowały pamiątkowym grawertonem 6 par małżeńskich, które obchodziły Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego.


Modernizacja Roku 2012

29.08.201328 sierpnia 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce gala podsumowująca XVII edycję ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku. Do konkursu zgłoszone zostały 832 projekty, z czego do finału zakwalifikowano 72. Gmina Dąbrowa Białostocka odniosła znaczący sukces uzyskując „Wyróżnienie – Modernizacja Roku 2012” za modernizację wnętrz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Należy dodać, że zadanie to zostało wykonane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Całkowita wartość Projektu wyniosła 709.855,35 PLN, z czego środki unijne stanowiły 390.420,43 PLN, a środki gminy to 319.434,92 PLN.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.