Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

APEL

02.02.2012

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z prośbą o wzmożoną czujność mieszkańców Gminy mającą na celu wsparcie osób potrzebujących, zagrożonych zamarznięciem.
W sytuacji pozyskania informacji o osobach wymagających natychmiastowej pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr telefonu 85 7 121 246.


„BĄDŹ AKTYWNY – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”

01.02.2012

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS.

W ramach projektu organizujemy szkolenia:
- specjalista ds. gastronomii (kucharz) + prawo jazdy kat. B
- pracownik recepcji + prawo jazdy kat. B
- przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B
- sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej)
- kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- operator koparko – ładowarki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Planowane terminy rekrutacji:
1. II-IV.2012r.
2. VII-IX.2012r.
3. XII.2012r.-II.2013r.

Aby wziąść udział w projekcie należy złożyć w biurze projektu w Korycinie (ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin) lub Białymstoku (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok) osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu następujące dokumenty rekrutacyjne:
-formularz rekrutacyjny,
-oświadczenie dotyczące udziału w Projekcie,
-oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie lub zaświadczenie z KRUS,
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia poza rolnictwem
(formularze dostępne są w biurze oraz na stornie internetowej projektu).

Więcej na stronie internetowej projektu www.badzaktywny.eu.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 32 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 3 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.


Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego

27.01.2012

27 stycznia 2012 r. zawiązało się Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego. Uchwalony został statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd w składzie: Halina Raducha – przewodnicząca, Walentyna Lewicka, Anna Murawska. Zadaniem Stowarzyszenia będzie promocja dąbrowskich produktów lokalnych, ich rejestracja jako wyrobów lokalnych lub regionalnych, organizowanie członkom miejsca sprzedaży w Dąbrowie oraz organizowanie wyjazdów z produktami na wystawy i kiermasze, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność. W najbliższym czasie Stowarzyszenie złoży Statut do rejestracji w KRS-ie.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.01.2012

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.Otwarcie hali sportowej

17.01.2012

12 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele dąbrowskiego duchowieństwa, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, goście z zaprzyjaźnionych szkół w Mołodecznie (Białoruś) oraz Kalwarii (Litwa). Ozdobą otwarcia był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, a także pokaz sprawności w sportach obronnych dąbrowskiej młodzieży.


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.01.2012

8 stycznia 2012 r. miał miejsce XX Finał WOŚP. Również w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce zbiórki pieniędzy do puszek oraz koncert i licytacja na rzecz orkiestry. 18 wolontariuszy miało cały dzień ręce pełne roboty. Najpierw zbierali pieniądze do puszek przy kościele i cerkwi oraz na ulicach Dąbrowy, a także przy kościele w Różanymstoku. Najwięcej do puszki zebrała Karina bo aż 1.284,23 zł. O 13.00 w konie „Lotos” miał miejsce koncert zespołów i solistów działających przy M-GOK. W przerwach pomiędzy występami odbywała się licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP. Z licytacji zebrano 2.006,70 zł. Wejściówki do kina wyniosły 1.100,88 zł. Kinowy kiermasz rozmaitości przyniósł 154,71 zł. Wolontariusze po otwarciu puszek naliczyli 5.685,55 zł. W sumie mieszkańcy gminy okazali się ponownie bardzo hojni i przekazali na rzecz WOŚP kwotę 8.947,84 zł.


Informacja o szkoleniu dotyczącym uzyskania kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie

11.01.2012


Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

11.01.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w wyniku zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r. w dwóch terminach, tj.

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie:

- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Pierwszy wiatrak energetyczny

10.01.2012

W Brzozowie powstał pierwszy energetyczny wiatrak na terenie dąbrowskiej gminy. Jego maksymalna moc pozwoli na dostarczenie prądu elektrycznego do ok. 800 mieszkań. Obecnie trwają prace związane z jego podłączeniem do krajowego systemu energetycznego.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.