Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Uroczysta sesja Rady Miejskiej

11.03.2013

8 marca 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na uroczystej sesji poświęconej 300. rocznicy nadania praw targowych wsi Dombrowa przez króla Augusta II Mocnego 8 marca 1713 r. Na sesję zostali zaproszeni dąbrowscy radni wszystkich szczebli samorządowych, którzy swoje funkcje pełnili od roku 1990. Sesje otworzył Przewodniczący Rady Antoni Hrynkiewicz, który powitał wszystkich zebranych. Poprosił aby obecni chwilą ciszy uczcili pamięć tych radnych którzy zmarli. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet złożył wszystkim paniom najlepsze życzenia. Następnie został uroczyście odczytany akt nadania praw targowych (tekst tutaj). W kolejnym punkcie historyk dr Grzegorz Ryżewski w interesujący sposób zapoznał zabranych z wynikami swoich badań dotyczących dziejów Dąbrowy i jej okolic: Hamulka, Kamienna, Kalno, Harasimowicze, Jaczno, Różanystok. Kolejnym prelegentem był Tadeusz Ciszkowski, który przedstawił materiał na temat historii samorządu terytorialnego na obszarze dzisiejszej dąbrowskiej gminy. Henryk Stankiewicz doświadczony radny i lokalny poeta zaprezentował swój wiersz z najnowszego VI Dąbrowskiego Almanachu Literackiego Znad Biebrzy poświęcony życiu codziennemu w jego rodzinnej wsi Harasimowiczach. Gratulacje władzom gminy z okazji rocznicy złożyli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Wicestarosta Sokólski Alicja Rysiejko. Na zakończenie wystąpił chór seniora Dąbrowiacy pod kierownictwem Lili Żółtko, działający przy M-GOK, z piosenkami poświeconymi Ojczyźnie.XXVI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2013

8 marca 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXVI sesji.
Na początku obrad zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, aktywności społecznej (wykaz tutaj). W kolejnych punktach radni przyjęli kilka sprawozdań i informacji. W części poświęconej uchwałom radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 6.850.00,00 zł na lata 2013-2014 jako wkład własny gminy na zadania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków unijnych lub krajowych, uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach, która eksploatuje wiejskie hydrofornie i wodociągi na terenie gminy, wraz z przystąpieniem do spółki gmina wykupi trzy jej udziały od Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000,00 zł każdy. Zmieniono także jedną z uchwał „śmieciowych” dotyczącą pojemników na śmieci. Gmina przejęła na siebie obowiązek dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemniki na śmieci w ramach pobieranej opłaty „śmieciowej”. Na zakończenie Rada przyjęła stanowisko w sprawie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i przekazała je do Zarządu Powiatu w Sokółce (stanowisko tutaj).
Życzenia

11.03.2013

Z okazji Dnia Sołtysa
pragnę złożyć Sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy społecznej.

Życzy
Burmistrz Dąbrowy BiałostockiejWodociąg w Wesołowie

07.03.2013

Trwa budowa wodociągu we wsi Wesołowo.
Bezpłatne szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

07.03.2013


Spotkanie w sprawie dopłat bezpośrednich w 2013 roku

01.03.2013Konkurs

26.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Laureaci konkursu „ROLNIK - FARMER ROKU 2012”

26.02.2013

Agata i Robert Czarneccy z Nowinki zostali wyróżnieni w konkursie „Rolnik - Farmer Roku” za wyniki w hodowli trzody chlewnej. Jest to znaczące osiągnięcie biorąc pod uwagę, że jest to konkurs ogólnopolski. 15 lutego 2013 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu Rolnik - Farmer Roku. Nasi rolnicy zostali tam wyróżnieni za wyniki w hodowli trzody chlewnej. O laury konkurowało ponad 270 producentów rolnych. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 półfinalistów, a do finału dotarło 27 rolników. Czarneccy gospodarują na areale 100 ha ziemi. Uzyskują bardzo dobre wyniki hodowli trzody chlewnej. Plony zbóż są na wysokim poziomie, średnio wynoszą 90 dt zbóż ozimych i 80 dt z 1 ha zbóż jarych. Posiadają nowoczesna bazę agrotechniczną i stosują nowoczesne sposoby uprawy ziemi. Siew z zastosowaniem agregatu uprawowo-siewnego zapewnia optymalne warunki do wschodów i dalszego rozwoju roślin. Ścieżki technologiczne umożliwiają stosowanie pełnej ochrony roślin. W początkowym okresie w gospodarstwie prowadzony był chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W roku 1996 rolnik zmodernizował budynek inwentarski przystosowując go do chowu trzody chlewnej. Korzystając z kredytu preferencyjnego w roku 2005 dobudował nowoczesną chlewnię wyposażoną w elektronicznie sterowany system wentylacji i zadawania pasz. Obecnie od 85 macior w cyklu zamkniętym produkuje rocznie ok. 2000 tuczników. Trzoda utrzymywana jest w systemie bezściołowym. Gnojowica jest gromadzona w 2 zbiornikach. Są urządzone specjalne kojce porodowe. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi związane z dobrostanem zwierząt. Produkcja roślinna jest podporządkowana potrzebom hodowli trzody chlewnej. W gospodarstwie jest mieszalnia pasz sterowana elektronicznie. Zestaw mieląco-mieszający umożliwia sporządzania mieszanek z własnych zbóż z dodatkiem komponentów z zakupu. W gospodarstwie są też konie wykorzystywane w celach rekreacyjnych.


ARiMR ostrzega przed oszustami!

26.02.2013
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.