Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

15.12.2016

Dnia 14.12.2016 r. wybrano skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Uczniowie szkół z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wybrali swoich reprezentantów, wśród których znaleźli się:

- Okręg nr 1- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej:
1. Domin Aleksandra- 60 głosów
2. Łukaszewicz Waleria- 39 głosów
3. Suchocka Amelia- 34 głosy
4. Oszmian Julia- 30 głosów
5. Silwonik Kamila- 28 głosów
6. Godlewska Gabriela- 27 głosów

- Okręg nr 2- Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej:
1. Milewska Magdalena- 27 głosów
2. Zawadzki Miłosz- 22 głosy
3. Czarnecka Sylwia- 19 głosów
4. Raducha Aleksandra- 15 głosów
5. Jasińska Patrycja- 14 głosów
6. Chodziutko Dominika- 14 głosów
7. Wysocka Anna- 13 głosów

- Okręg nr 3- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku:
W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie radnych w okręgu wyborczym, głosowanie nie odbyło się a radnym został:
1. Łantowski Jacek

- Okręg nr 4- Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku:
1. Szydłowski Damian- 16 głosów


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

14.12.2016

W szkołach z terenu gminy Dąbrowa Białostocka odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się w:
- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej- liczba wybieranych radnych 6;
- Zespóle Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej liczba- wybieranych radnych 7;
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1;
- w Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1.Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej

09.12.2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

09.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zakończono nabór kandydatów do obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego
na dzień 15 stycznia 2017 roku.


Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ

08.12.2016

Dnia 8.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej i Radnych Rady Miejskiej z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zebrani dyskutowali nad perspektywą funkcjonowania szpitala w Dąbrowie Białostockiej w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształceń i nowych zasad finansowania szpitali.
Nowe ogłoszenie

08.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku, mogą zgłaszać swoje kandydatury na odpowiednich drukach, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim.
Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Dąbrowa Białostocka. Termin składania oświadczeń upływa 15 grudnia 2016 roku godz. 15:00, liczba miejsc ograniczona.
Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju Nr 19 (Sekretariat I piętro).


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

07.12.2016
Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka

02.12.2016

Dnia 02.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka w sprawie centralizacji podatku VAT gminy i jej jednostek budżetowych oraz organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
Bezpłatne badanie mammograficzne

02.12.2016
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.12.2016


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.